Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Julemærkehjem i Kolding

Julemærkefonden

Om donationen

Ventelisten til en plads på Julemærkehjemmene i Danmark er lang, og ofte må børnene vente i flere måneder, før de får en plads. Derfor arbejder en gruppe lokale erhvervsfolk i Kolding-området på at få stablet penge ind, så et sjette Julemærkehjem forhåbentlig kan blive en realitet og dermed hjælpe endnu flere børn, der mistrives på grund af mobning, ensomhed, lavt selvværd og overvægt. Donationen er et skridt på vejen, men skal det nye Julemærkehjem blive en realitet, er det nødvendigt, at flere følger trop og bidrager med midler.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Julemærkefonden
Støttet beløb
1.100.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skolekøkkenet er den facilitet som skal sikre, at rammerne for Julemærkehjemmenes madværksteder kan gennemføres. Rammerne for madværkstederne er integreret i Julemærkehjemmenes grundlæggende driftskoncept - så det er på den måde forankret i Julemærkehjemmenes hjælpearbejde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet med at etablere et Julemærkehjem i Kolding blev skrinlagt. I en dialog med jer blev donationen konverteret til at støtte opførelsen af en udbygning på Julemærkehjemmet Fjordmark til at rumme et nyt skolekøkken. Børnene på Julemærkehjemmet kan således i løbet af deres ophold deltage i seks madværksteder. Dette projekt er gennemført og vurderingen af målet for projektet i givet i den kontekst

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målsætningen for skolekøkkenet var at afvikle seks madværksteder for alle 150 børn som årligt får et ophold på Julemærkehjemmet Fjordmark og det er vil lykkedes med.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start