Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Juletur

Epilepsiforeningen Kreds Midtvestsjælland

Om donationen

Personer med epilepsi har ofte udfordringer med ensomhed og isolation, hvilket er blevet forstærket under corona-perioden. Hos Epilepsiforeningen, der er en landsdækkende patientforening, vil man tilbyde medlemmerne en to-dages juletur, der skal mindske følelsen af ensomhed blandt medlemmerne og få dem til at skabe relationer og netværk med ligestillede. Donationen går til dele af udgifterne til juleturen, der også vil kræve en egenbetaling fra deltagerne. Juleturen er dog udsat til 2021 på grund af skærpede corona-restriktioner.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Epilepsiforeningen Kreds Midtvestsjælland
Støttet beløb
60.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er dannet flere uformelle virtuelle netværk blandt deltagerne. Vi har opstartet netværksmøder i Roskilde, hvor der deltager 10 personer pr. gang. Dette forsøger vi også at opstarte i nogle af de andre større byer; men det er svært at få folk hjemmefra, hvis de ikke har været med på turen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne har haft en virkelig god oplevelse. Vi har fået helt fantastiske evalueringer tilbage. Alle var trygge, og det lykkedes også at få inkluderet alle deltagere i fællesskabet. Der blev skabt nogle netværk, og nogle af deltagerne har efterfølgende deltaget i andre af foreningens aktiviteter. En 62 årig dame var for første gang udenfor DK's grænser. Hun har aldrig turdet før, men sammen med os turde hun. Fantastisk socialt samvær både under busturene og i Prag. Super oplevelse for alle.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Turen skulle have varet et par dage længere. Tror "Hop on - hop off" er et bedre tilbud, da der er høretelefoner. Det kneb for en del at høre guiden fortælle på byvandringen.