Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Jump4Fun

DGI Nordsjælland

Om donationen

Det er ikke alle børn, der føler sig godt tilpas i de lokale idrætsforeninger – og særligt for overvægtige børn kan det være vanskeligt at komme i gang med at dyrke motion. Derfor er der brug for alternative tilbud til fysisk bevægelse. Konceptet jump4Fun indeholder kontingentstøtte, træningsstøtte, varieret træning, workshops om sund kost og eventuel afhentning i hjemmet, hvis det er nødvendigt. Trænerne er særligt uddannede til at arbejde med de vanskeligheder, overvægtige børn kan have med særligt fokus på børnenes motivation, selvtillid, kropsbevidsthed og motorik. Projektet skal medvirke til at inspirere til, at flere idrætsforeninger får mod på og lyst til at have fokus på overvægtige børn. De skal motiveres til at igangsætte særlige hold for overvægtige børn. Planen er, at projektet efter endt projektperiode vil være forankret i hele Nordsjælland og finasieret af kommunerne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
DGI Nordsjælland
Støttet beløb
322.500 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet godt forankret gennem at sikre kommunal finansiering. Pr 1. september 2014 indgik 4 kommuner kontrakter omkring fortsættelse på 3-årige perioder for at sikre de deltagende børn et varigt og givtigt idrætstilbud. Efter denne bevilling har flere kommuner set værdien i projektet, hvilket har betydet, at vi i perioden efter har fået større tilslutning. Dermed kan vi hjælpe flere børn ud i foreningslivet i takt med at Jump4fun så er blevet dybere forankret lokalt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet lykkedes i stor, idet vi har udvidet med flere foreningshold som tilbyder særskilt træning til overvægtige børn, udvidet med flere deltagende børn samt fået rustet flere foreningsfrivillige til at arbejde med en ny målgruppe. Samtidig har vi gennem bevillingen sikret kommunal finansiering og dermed Jump4funs fortsættelse i at hjælpe sårbare/overvægtige børn ind i et socialt fællesskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har været afgørende at sikre uddannelse af instruktører, stor spredning i foreningsaktiviteter (giver forskelligartede tilbud til børnene) - og endelig har vi opnået stor synlighed ved at være til stede i flertallet af kommunerne i det nordsjællandske område. Det har efterfølgende vist sig at det giver bedst mening at have flere helt forskellige aktiviteter i hver kommune - og geografisk placeret så der bliver kortest mulig transport-afstand for børnene. Den læring er indarbejdet efterfølgende. Der er altid plads til forbedringer, og derfor et ottetal.