Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kampagne mod ensomhed i DK

Danmarks Radio

Om donationen

Ensomhed er et alvorligt og voksende problem, og hver femte dansker savner nære, sociale relationer. Ensomhed rammer ikke kun den enkelte, men koster også samfundet millioner af kroner hvert år, idet svage sociale relationer er relateret til op mod 100.000 fraværsdage fra jobbet, omkring 250.000 henvendelser til praktiserende læger samt 10.000 hospitalsindlæggelser. En landsdækkende kampagne skal derfor sætte fokus på, hvad det vil sige at være ensom i Danmark i 2015 og i den forbindelse igangsætte aktiviteter samt formidle gode eksempler på indsatser, der kan hjælpe børn og voksne ud af ensomhed. Kampagnen tæller flere forskellige elementer, bl.a. udvikling af undervisningsmateriale, en fotokonkurrence, udstillinger og arrangementer på en lang række biblioteker, en ny app om godt naboskab samt tv-udsendelser om ensomhed. Målet med kampagnen er at hjælpe flere danskere i alle aldersgrupper ud af isolation og få dem inkluderet i samfundet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Danmarks Radio
Støttet beløb
1.500.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter projektperiodens udløb blev driften og videreførslen af app'en overtaget af MaryFonden, som er en del af Folkebevægelsen mod ensomhed. Dermed blev målet om en forankring af app'en, efter projektperiodens udløb en realitet. det skal dog bemærkes, at app'en to måneder efter programlancering havde 1.820 brugere, hvorfor anvendelsen i dag formentlig er meget lille, hvis den alene er en driftsopgave for MaryFonden. DR skole og DR Gymnasiums temaer ligger stadig tilfængeligt online - og vil vedblive med det i flere år, hvis det stadig efterspørges af lærere og undervisere. Dertil kommer, at temaet er blevet positivt modtaget af institutionerne, som i flere tilfælde at have ytret ønske om at gentage et forløb om ensomhed.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forbindelse med indsatsen fik vi lavet en måling, som gik på alle ensomhedskampagnens elementer, herunder også de tiltag, som vi har fået TrygFondens støtte til. Der er derfor det forbehold, at dele af effektmåling eventuelt vedrører aktiviteter, som TrygFonden ikke har været en del af. Men det er ikke muligt at påvise effekt alene på TrygFonds-aktiviteterne - eller at skille de to ting ad. Det er dog særdeles sandsynligt, at vores survey også er gældende for TrygFondens aktiviteter, hvorfor effektmålingen også må anses for værende repræsentiv for aktiviteterne. Vores survey viste, at 52 % af danskerne sagde, at temaet har givet dem ny viden, mens 23 % siger, at temaet har medført, at de har talt med andre om deres ensomhed. 31 procent har på baggrund af temaet tænkt mere over andres ensomhed. Tv, radio og tv-indslag dækkede ensomhed i alle aldre på tværs af Danmark - fra børn, unge, danskere midt i livet til ensomme ældre. Indslag/artiklerne var dermed med til at underbygge og oplyse om, at ensomhed er en almindelig, men dog potentielt ødelæggende tilstand, som man kan få hjælp til at komme ud af - dette skete fx igennem historier om mennesker, der kan ligne/ligner brugerne. På den vis viser vi en vej (frem for 'didaktisk tv' eller mere anvisende eller påtvingende former til en specifik form for handling eller holdning) Interessenter og samarbejdspartnere meldte om større interesse og ønske om at få/tilbyde hjælp til at afhjælpe ensomhed fra brugere/borgere på baggrund af DR's tema og egne indsatser.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var få kritiske røster omkring fotokonkurrencen, da det gik på at vise, at ting er sjovere, når man ikke er alene. Det var et greb for at undgå stereotype portrætteringer/klicheer i fotoform om ensomhed. Men dette kunne mistolkes som en understregning af ensommes uønskede situation, hvor de netop ønsker ikke at være alene, men af forskellige årsager ikke kan andet. Det kan også overvejes, om en app/et website til at opbygge et godt naboskab er det rigtig greb at benytte, set i lyset af, at kun 1.820 brugere havde tilmeldt sig to måneder inde i projektet. Det kan muligvis skyldes, at tiltaget havde brug for mere omfattende markedsføring, men det er også en mulighed, at app'en var afhængig af en meget stor brugertilslutning for for alvor at blive et godt og succesfuldt redskab til at afhjælpe ensomheden lokalt, hvorfor vi muligvis har været lidt for optimistisk i forhold til vurdering af app'en potentiale og udbredelsesmuligheder.