Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Kend din forening" udflugt

Dansk Eritreansk Forening i Rudersdal

Om donationen

Dansk-Eritreansk Forening i Rudersdal er særligt orienteret mod familier med mange små børn og flere på vej. Denne donation går til en fælles udflugt til Zoologisk Have i København med fælles frokost. Det skal øge det sociale samvær på tværs af forskellige kulturer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Dansk Eritreansk Forening i Rudersdal
Støttet beløb
9.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har tæt kontakt med andre foreninger og den lokale frivilligcenter. Vores forening er stabil forankret i dette netværk.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kontakten med medlemmerne af foreningen blev uddybet i løbet af dagen. Vi lærte de få at kende, som vi ikke havde mødt før.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start