Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kirkernes julehjælp

Kirkernes Integrations Tjeneste

Om donationen

Donationen går til uddeling af julehjælp til udsatte og økonomisk trængte familier. Julen er en kernetradition i den danske kultur, og blandt børn og unge kan det skabe en følelse af at være udenfor, hvis deres familier ikke har mulighed for at fejre julen som resten af klassekammeraterne. Kirkernes Integrations Tjeneste oplever, at mange nydanskere og flygtninge står uden for fællesskabet om julen. Derfor går donationen til en julefest for familierne, så familierne føler sig inkluderet og inviteret ind i fællesskabet. Der serveres mad og drikke til arrangementerne, og der uddeles julekurve og gavekort til dagligvarebutikker, ligesom der er underholdning og julegaver til børnene. Det forventes, at julehjælpen vil glæde cirka 1.000 familier blandt socialt udsatte flygtninge og nydanske børnefamilier samt socialt udsatte danske børnefamilier og enlige med børn.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Kirkernes Integrations Tjeneste
Støttet beløb
571.800 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De socialt udsatte børn og unges trivsel i skolen er blevet bedre i den forstand, at de kan føle sig mere inkluderet i fællesskabet. Forankringen ses ved, at de socialt udsatte børn og unge kan fortsætte med at føle sig mere og mere inkluderet i fællesskabet - det er også derfor, at disse typer projekter bliver nødt til at køre år efter år, så de kontinuerligt bliver givet gode rammer for at være en del af fællesskabet i klassen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har uddelt julehjælp til omkring 3852 børnefamilier med omkring 6668 børn under 18 år. Disse tal viser et stort behov, og vi kunne ikke engang give til alle ansøgere. Julehjælpen har givet disse socialt udsatte børnefamilier en mere værdig jul og julefejring. Det har skabt glæde og gode minder, og med henblik på børns trivsel i skolen, har det gjort at de kan være mere med i fællesskabet, når der snakkes om juleferien.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har kørt julehjælp mange gange efterhånden og denne metode har altid virket rigtig godt. Vi er blevet klar over nogle problematikker ift. om nogle modtagere kunne finde på at "misbruge" gavekortet til dagligvarebutik på andet end julemad - i løbet af hele projektperioden har vi dog kun hørt om ét tilfælde. Til næste projekt vil vi anbefale vores mødesteder at sørge for, at gavekortene ikke bliver brugt til andet end julemad, ved at lave nogle aftaler med de respektive supermarkeder.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start