Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Klar til samtalen - I god tid!

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Om donationen

Denne donation skal bruges til at udarbejde et sæt klare anbefalinger til sundhedsvæsenet, så alle patienter med uhelbredelige, livstruende sygdomme tilbydes samtaler om, hvordan de ønsker at leve deres sidste tid og undgå overbehandling. Den sidste tid i et menneskes liv er ikke altid fredfyldt og afklaret. Danske tal viser, at selvom kun 5 pct. ønsker at dø på et hospital, dør knap halvdelen netop der, mens kun 43 pct. dør i eget hjem og på plejehjem, og nogle gennemgår behandling, som ikke er ønsket. Projektet skal medvirke til, at sundhedspersonale rutinemæssigt tilbyder patienterne – særligt de ældste og de mest syge - samtaler om den sidste levetid og behandlingsmulighederne, så de kan træffe bevidste valg om ønsket behandlingsniveau. Der er kun få steder i sundhedssektoren rutiner for det. Det resulterer i, at der ofte for sent skiftes fra behandling med helbredende sigte til lindrende behandling. Projektet skal udmøntes i en række anbefalinger til god dansk praksis og sikre et overblik over og opsamling af gode initiativer i sundhedsvæsenet, hvor der er udviklet politikker, retningslinjer og/eller metoder til systematiske samtaler med alvorligt syge patienter om den sidste levetid.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Støttet beløb
1.719.000 kr., år 2017
Fokusområde
Patienten først

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle væsentlige faglige organsiationer og arbejdsgiverorganisationer på sygehusområdet har bakket op om projektet - blandt andet gennem deltagelse i følgegrupparbejdet - og ikke mindst i opbakningn til rapporten og den anbefalinger. Alle organsiationerne bakker op om udbredning af anbefalingerne til alle dele af sundhedsvæsenet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes at samle en stor mængde konkret eksempler på god praksis fra deltagende sygehuse. Eksemplerne dannede baggrund for en række anbefalinger til sygehusene om, hvordan man kan blive bedre til at sikre, at der bliver talt med de ældste og de mest syge om ønsker til den sidste levetid. Anbefalinger og eksemplerne er formidlet via projaktrapporten, som kan tilgås på www.patientsikkerhed.dk/klartilsamtalen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rapporten dækker alle de nævnte områder og flere til. Se www.patientsikkerhed.dk/klartilsamtalen. Blandt andet har projektet resulteret i (eller i hvert fald kraftigt medvirket til det) en fælles indsats for at sikker mere gennemsigtig og sammenhængende jura på området vedrørende fravalg af livsforlængende behandling.

Fokusområde

Patienten først

Alle skal have et trygt møde med sundhedsvæsenet. Patienten skal mødes som menneske, ikke som en sygdom, og ikke alle kommer med de samme forudsætninger. Vi vil arbejde for, at samarbejdet mellem personale og patient optimeres, så patienter og deres pårørende i højere grad høres og inddrages.
Mere om vores fokusområde Patienten først