Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Klovnebesøg til indlagte børn

Nordsjællands Hospital

Om donationen

Besøg af en klovn under indlæggelse på et hospital kan aflede opmærksomheden fra smertefulde behandlinger, mindske ubehag og gøre opholdet på hospitalet til en god oplevelse. Nordsjællands Hospital har fået støtte til klovnebesøg to gange om ugen hos bl.a. indlagte børn og unge.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Nordsjællands Hospital
Støttet beløb
150.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Klovnebesøgene er en vigtig del af vores afdeling, som vi arbejder for aldrig ophører

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Donationen muliggør klovnebesøg i afdelingen 2x 3 timer ugentligt, de mindste børn spørger ofte efter Victor og Stella de dage de ikke er her. Klovnene har afledt børnene i mange situationer hvor det har været vanskeligt t gennemføre pga. angst for det der skulle ske. Derudover er besøg på stuerne med "klovnerier" noget der skaber glæde og grin

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dog har der været pausering medio marts til ultimo august grundet Covid, Klovnene aflønnes kun ved fremmøde så beløbet er først brugt ud, foråret 2020

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start