Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Klub Sinus

Frivillighuset og Selvhjælp Varde

Om donationen

Frivillighuset Varde, der er kommunens fælles platform for sociale og sundhedsmæssige foreninger, rummer bl.a. tilbuddet Klub Sinus, der er målrettet socialt udsatte og sårbare unge voksne i alderen 18-29 år. I dette projekt er målet at etablere et positivt fællesskab for en gruppe af unge gennem en række sociale aktiviteter. Aktiviteterne består af to ugentlige klubaftener med fællesspisning, spil og hygge samt en sommerudflugt og et julearrangement. Støtten fra TrygFonden dækker udgifter til forplejning og udgifter relateret til sommer- og julearrangementer samt udflugt.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Frivillighuset og Selvhjælp Varde
Støttet beløb
30.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Klubben er særdeles velforankret i Frivillighuset og et af vores vigtigste tilbud til netop denne målgruppe. Det er en klub vi vil gå meget langt for og som en sinus-kurve vil det altid gå op og ned. Lige i øjeblikket er klubbens aktivitetsniveau en anelse lavt, men den vil aldrig blive lukket ned.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med at inddrage 1-2 medlemmer som frivillige blev ikke opnået. Endvidere er der kun en enkelt der er startet uddannelse. Derimod er der ingen tvivl om, at de fleste eller alle har udviklet deres sociale kompetencer og har fået opbygget flere og bedre menneskelige relationer. Der er knyttet gode venskaber.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej ikke umiddelbart. Vi var desværre nødsaget til, at reducere de ugentlige mødeaftener til kun en enkelt aften (onsdag). Årsagen var manglende frivillige ressourcer, men også en lidt dalende interesse for at mødes to gange ugentligt.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle