Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Klub Stærke fællesskaber

Red Barnet

Om donationen

Red Barnet Allerød og Allerød Kommune vil etablere et tilbud til børn, hvis forældre er ved at blive eller er blevet skilt. Børn i alderen 7-12 år bringes sammen i klubben ”Stærke fællesskaber”, som skal være et frirum, hvor børnene kan se og mærke, at de ikke er alene med deres tanker og følelser. Der vil være aktiviteter for børnene som brætspilsaftener eller julehygge, og indimellem skal klubben på udflugter. Donationen går derfor til nogle gode oplevelser ud af huset og dækker transport, entré og forplejning. Red Barnet har gode erfaringer fra andre kommuner med projektet, og målet er, at børnene skal danne varige venskaber, der er med til at støtte dem videre i livet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet
Støttet beløb
15.410 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har lige afholdt sidste klubaktivitet i juni 2021, så vi er ikke i gang med forankringen endnu. Men vi forventer at fortsætte klubben med de nuværende børn og forhåbentlig flere til august 2021, og dermed forankre projektet ved at fortsætte klubben. Det er både et ønske fra forældre og børn at vi fortsætter med klubben.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft 6 klubmøder i løbet af skoleåret 2020/2021 og på trods af coronasituationen er der lykkedes at få etableret klubben og skabe en god ramme for børnene. Der deltager 6-8 børn, både piger og drenge i alderen 7-12 år. Børnene har ikke åbnet så meget op omkring deres situation hjemme og hvad der måske er svært. Det skyldes muligvis, at vi har haft 3 møder i efteråret 2020 og derefter en afbrydelse pga. nedlukning fra dec.-april 2021, hvor vi genstartede klubben. Derefter nåede vi 3 møder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes i høj grad at klubben har været en succes på baggrund af deltagernes tilbagemeldinger til os. De glæder sig altid til næste gang. Vi har været udfordret af nedlukningerne pga. corona, så der har nærmest været tale om 2 gange klubstart i hhv. sept. 2020 og april 2021, men alt i alt er vi meget tilfredse med projektet. Vi vil forsøge at få børn til klubben via flere kanaler end kommunen alene, for det har vist sig sværere end forventet at få få børn nok til klubben.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet