Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Klubfidusen Håndbold

Mary Fonden (og MH24)

Om donationen

Dette projekt skal fremme trivsel og bekæmpe mobning i danske håndboldklubber. Mange børn stopper med deres fritidsaktiviteter, fordi de bliver mobbet eller holdt udenfor. Ofte kender forældrene ikke årsagen til, at barnet ikke vil fortsætte med aktiviteten, og problemet løser sig typisk selv ved, at barnet stopper. Mary Fonden, Red Barnet og DBU har tidligere med støtte fra TrygFonden udviklet og implementeret trivselsprogrammet Klubfidusen Fodbold målrettet de 6-12-årige spillere i landets fodboldklubber. Klubfidusen består af undervisning, hjemmeside og konkrete materialer til både børn, forældre, trænere og andre, der har indflydelse på stemningen og sammenholdet i en klub. Dette projekt er en videreudvikling og justering af Klubfidusen til dansk børnehåndbold, der tæller omkring 75.000 børn i alderen 6-12 år. I første omgang skal det tilpassede koncept implementeres i fem-seks håndboldklubber, der kan teste materialet. På sigt er det målet at udvikle et så fleksibelt og let tilgængeligt materiale, at det også kan udbredes til andre sportsgrene og fritidsaktiviteter, hvor man ønsker at modarbejde mobning og i stedet øge tryghed og tolerance. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Mary Fonden og foreningen MH24, der har håndboldlandsholdsspilleren Mikkel Hansen i front. Desuden bidrager Red Barnet og Dansk Håndbold Forbund til udviklingen af konceptet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Mary Fonden (og MH24)
Støttet beløb
1.950.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring af projektet er primært sket via løbende og systematisk kommunikation via Facebook og nyhedsbreve. Vi er lykkedes med at skabe et stærkt community, som har udvist stort engagement i øvelser og aktiviteter, ved blandt andet at dele opslag aktivt i egne netværk. Derudover har der været fremsendt plakater i to varianter til alle håndboldklubber i Danmark. MH24 har derudover udbredt projektet via løbende kommunikation til klubber og på diverse håndboldstævner, hvor deres frivilligkorps har stået for oplæg og undervisning i Antibullis øvelser. I projektperioden har frivilligkorpset besøgt godt 15 stævner for at udbrede kendskabet. Som beskrevet i ansøgningen har det været et mål at involvere DHF i udrulningsarbejdet af Antibulli. Vi har i adskillige omgange afsøgt hvordan et samarbejde kunne etableres. Desværre har det vist sig, at samarbejdsklimaet mellem MH24 og DHF er så udfordret, at det ikke har været muligt. Det er vores forhåbning, at der fremadrettet vil opstå situationer, hvor en kortere og afgrænset samarbejde vil være muligt. MH24 har efter projektperiodens udløb forpligtet sig til at udbrede Antibulli til østjyske klubber. Der er 20 klubber i Syddjurs, Viborg og Aarhus, som har takket ja til at være en del af Antibulli Håndbold i Midtjylland hvilket betyder, at klubberne forpligter sig til, at klubberne arbejder kontinuerligt med Antibulli. Den klub, der har ydet den største indsats, har mulighed for at vinde Antibulli Håndbold Prisen 2020. – et arbejder som vi ser meget frem til at følge fra sidelinjen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formålet med Antibulli har været at udbrede kendskabet til, hvordan man træner det gode børnefællesskab på håndboldbanen. Målet var at udvikle trivselsindsats, der på inspirerende og effektfuld vis engagerer både trænere, spillere og forældre samt sætter fokus på, at der også er behov for at arbejde med trivsel i fritidslivet. Samarbejdet mellem Mary Fonden og MH24, har været af stor værdi i udbredelsen af projektet, da særligt Mikkel Hansens egen involvering i projektet har betydet en sjældent stærk afsender og rollemodel, som håndboldelskere har kunnet se op til. MH24 har efter projektperioden overtaget den videre udbredelse af projektet til danske håndboldklubber. Da Antibulli er gratis og frit tilgængeligt er det dog vanskeligt at måle direkte på kendskabet, men det er vores vurderes med afsæt i nedenstående evaluering, at projektets mål er blevet indfriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Erfaringerne med projekt Klubfidusen viste nødvendigheden af, at materialet blev gentænkt således, at det blev fleksibilitet og tilgængelighed for klubberne og trænerne at tilgå. Antibulli kombinerer dermed erfaringer fra trivselsindsatser med erfaringer fra håndboldverdenen, og består af konkrete råd og øvelser til træningen som er gratis og frit tilgængeligt for alle. Det betyder, at trænerne kan vælge øvelser og aktiviteter i det omfang, som giver mening for netop deres hold. Anbefalingen har været, at øvelser og aktiviteter tænkes ind i den eksisterende træning, så det at arbejde med sammenhold og fællesskab bliver en helt naturlig del af at være medlem af håndboldklubben. I projektets pilotfase var 5 klubber involveret: Ry Håndbold, KLG Håndbold, FIF Håndbold, Køge Håndbold og Silkeborg IF Håndbold, som alle har bidraget med værdifuld viden og erfaringer fra praksis. Det er vores vurdering, at denne udformning, har bedraget til vores målsætning om at udforme et materiale med høj tilfredshed i målgruppen, og som løbende bliver anvendt i klubberne. (jf. evalueringsrapport) Et opmærksomhedspunkt fremadrettet kunne være at sikre, at alle nye øvelser varieres således, at de rammer den relativt brede børnemålgruppe 6-12 år.