Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Øko-Cafe -Sund mad og vægttab

Netværkstedet Thorvaldsen

Om donationen

Netværksstedet Thorvaldsen er et brugerstyret aktivitets- og læringssted for psykisk sårbare mennesker, der med donationen kan fortsætte projekt ”Øko-Cafe. Her lærer deltagerne at lave sund mad og arbejde sammen om planlægningen, indkøb og madlavningen. Når maden er tilberedt, er der fællesspisning, som skal give fællesskab og en bedre livskvalitet for deltagerne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Netværkstedet Thorvaldsen
Støttet beløb
224.000 kr., år 2021
Delmål
Lev sundt

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne har bidraget, når vi har holdt åbent hus/fællesspisninger for hele huset og taget et ansvar for at stå for specifikke retter sådanne dage. Generelt er indtrykket, at Øko-caféen bringer meget glæde og hygge ind i huset og især hos deltagerne, der ser frem til denne ugentlige aktivitet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Deltagerne har fået en større indsigt i, hvordan man laver sund mad der smager godt. Dette viser sig ved, at de selv foreslår retter og måder vi kan tilberede sunde måltider på og i det hele taget er meget deltagende i planlægningsprocessen. Det giver sig også til udtryk ved at de er mødestabile, hvilket er sjældent for netop denne målgruppe, da de psykisk svinger meget. Generelt er indtrykket, at Øko-caféen bringer meget glæde og hygge ind i huset og især hos deltagerne der ser frem til denne

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hele ernærings-og madlavningsdelen har til fulde levet op til de mål vi havde. Motionsdelen har været sværere fordi de nuværende deltagere er dårlige fysisk. Interesse og motivation for individuel vægttab og kostvejledning har været svingende. Dette er forudsigeligt, i det psykisk sårbare mennesker har et meget svingende overskud. TIlgengæld har alle deltagere været utrolig motiverede og engagerede i madlavningspraksis Vi har talt meget hygiejne og undervist i at tørre borde og vaske hænder!