Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Køb af HLR og træningsdukker

Svendborg idrætscenter-Svendborg Svømmehal

Om donationen

Svendborg Svømmehal har inden for tre måneder haft tre ulykker, hvor livredderne har måtte i aktion. De tre episoder har medført at livredderne har efterspurgt mere træning i førstehjælp, så det bliver en rutineret handling for dem. TrygFonden støtter svømmehallen med en genoplivningsdukke og fire hjertestartertrænere, som skal bruges i den videre opkvalificering af livredderne.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Svendborg idrætscenter-Svendborg Svømmehal
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kører med faste intervaller og folk har lært at planlægge efter at de skal på div. opfølgninger, de glæder sig ofte "til næste gang".

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mine kollegaer er blevet mere sikre i deres vurderinger i de forskellige situationer som opstår i Svømmehallen og i Idrætshallen i løbet af en dag. Som nævnt underviser jeg også både skolelærer og elever, samt en hel del klubmedlemmer/trænere her i svømmehallen og i al beskedenhed kan jeg med stor glæde konstatere at der er stor interesse formine undervisningsseancer

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg er meget tilfreds med resultatet og det kunne ikke vare lavet bedre, mener jeg.