Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Køb af HLR og træningsdukker

Svendborg idrætscenter-Svendborg Svømmehal

Om donationen

Svendborg Svømmehal har inden for tre måneder haft tre ulykker, hvor livredderne har måtte i aktion. De tre episoder har medført at livredderne har efterspurgt mere træning i førstehjælp, så det bliver en rutineret handling for dem. TrygFonden støtter svømmehallen med en genoplivningsdukke og fire hjertestartertrænere, som skal bruges i den videre opkvalificering af livredderne.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Svendborg idrætscenter-Svendborg Svømmehal
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Fokusområde
Akut hjælp

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kører med faste intervaller og folk har lært at planlægge efter at de skal på div. opfølgninger, de glæder sig ofte "til næste gang".

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mine kollegaer er blevet mere sikre i deres vurderinger i de forskellige situationer som opstår i Svømmehallen og i Idrætshallen i løbet af en dag. Som nævnt underviser jeg også både skolelærer og elever, samt en hel del klubmedlemmer/trænere her i svømmehallen og i al beskedenhed kan jeg med stor glæde konstatere at der er stor interesse formine undervisningsseancer

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg er meget tilfreds med resultatet og det kunne ikke vare lavet bedre, mener jeg.

Fokusområde

Akut hjælp

Hvert minut tæller, når et menneske falder om med hjertestop, blodprop eller blødning i hjernen, også kaldet stroke. Vi arbejder for, at flere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp. Flere tilgængelige hjertestartere samt mere viden om hjertestop og stroke skal også være med til at redde liv.
Mere om vores fokusområde Akut hjælp