Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Køb af kørestolsbasket stole

Aabenraa Handicap Idrætsforening

Om donationen

Aabenraa Handicap Idrætsforening etablerede i sommeren 2016 et tilbud om kørestolsbasket i Sønderjylland. De første stole, foreningen købte, var fleksible og kunne bruges af alle. Klubben har senere erfaret, at man i kørestolsbasket skal have specialtilpassede kørestole til hver enkelt spiller. Da stolene er meget dyre, er det ikke muligt for foreningen eller spillerne selv at købe nye stole løbende. Donationen går derfor til indkøb af to stole, der skal bruges af træneren og en af spillerne.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Aabenraa Handicap Idrætsforening
Støttet beløb
80.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Spillerne bliver langt mere motiveret for at komme til træning og deltage ved de turneringer vores hold ønsker at deltage ved.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet er opfyldet ved at begge stole er leveret i uge 39 i 2019 og vi har modtaget regningen den 1/10-2019. Begge spillere er utroligt glade for stolene og ser frem til at kunne forbedre sit spil.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej, ikke for disse to spillere, men det som man kunne gøre yderligere er at arbejde mod at nogle af de øvrige spillere også får en special tilpasset basketkørestol, så de kan optimere deres spil endnu mere.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start