Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Københavnernes stemme i Europa

Station København

Om donationen

Valgkampe handler ofte om det, som splitter os, og de kan dermed skabe mindre fællesskab og lavere engagement i demokratiet. Derfor vil radiostationen Station København vende konceptet på hovedet med udsendelser, der sætter fokus på det, som vi er enige om i Danmark og på tværs af landene i EU. Det skal skabe fællesskab og lyst til at stemme til EU-valget – særligt blandt flygtninge og indvandrere, som har en markant lavere valgdeltagelse end resten af de stemmeberettigede i Danmark. Debatarrangementer og radioudsendelser skal sætte fokus på de fælles europæiske værdier med udgangspunkt i EU-valget, og ambitionen er at få flere københavnere til at stemme til valget samt at oplyse københavnere om, hvilke EU-værdier der samler os.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Station København
Støttet beløb
40.000 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er ikke tale om forankring af projektet, da EP-valget er overstået. Dog er det naturligvis vores ambition og forhåbning, at de unge mennesker der deltog i debatarrangementerne, samt skulle høre vores podcast og radioudsendelser, har fået vækket en demokratisk ild. Vi krydser derfor fingre for, at der vil være en demokratisk forankring, særligt hos dem der mødte politikerne i egen person, og fik lov at tale med dem face-to-face.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overordnet kom vi perfekt i mål med det hele, med nogle små fodnoter. Alle vores podcasts, samt det afholdte debatmøde, var store succeser, og emnerne tog udgangspunkt i enighed. (Dog var politikerne også klar på at dele deres uenigheder). Mht. ligestilling mellem kandidaterne, var den også udmærket. Det var naturligvis lidt det muliges kunst i en valgkamp, hvor alle politikere er travle mennesker, men fordelingen endte med 12-6 i mænds favør, dog blev ligeligt mænd og kvinder kontaktet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Erhvervsskole besøget blev en stor succes, hvor en fyldt sal hørte en debat mellem unge politikere. Den eneste grund til, at vi ikke skriver 10, er mht. punktet 'Københavnske kandidater'. Der var tale om kandidater fra hele landet, afhængigt af hvem der havde tid til at deltage. Igen, det muliges kunst. Vi så derfor bort fra, hvor de var født eller boede. Da man kan stemme på alle kandidater i hele landet, var det derfor unødvendigt at skrive 'københavnske'. Det kunne med fordel være udeladt.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati