Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kørestolsrampe

Sem Forsamlingshus og Sognergård

Om donationen

Sem Forsamlingshus er et ældre forsamlingshus fra 1901, hvor der holdes arrangementer, og hvor der de sidste 10 år har været en højskoleforening. Denne donation skal gå til en kørestolsrampe, så gæster i kørestol uden besvær kan komme rundt.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Sem Forsamlingshus og Sognergård
Støttet beløb
11.500 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Huset er i en meget fin vedligeholdelsesstand

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes endelig via fondsmidler at få projektet, herunder også en meget fin, flytbar kørestolsrampe, gennemført til bestyrelsens og brugernes store glæde og tilfredshed

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start