Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kørestolsringridning

KGGO

Om donationen

Foreningen Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og Omegn har til formål at danne netværk for kørestolsbrugere og gangbesværede. Med donationen vil foreningen arrangere musikunderholdning til den årlige ringridning for kørestolsbrugere og gangbesværede, der afholdes med optog gennem byen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
KGGO
Støttet beløb
15.000 kr., år 2021
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Borgere fik mulighed for at afprøve både kørestolsringridning og paradart.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afviklet kørestolsringridning lørdag d.6.8. 2022. Der var musik, Tombola, Dart og uddeling af præmier til vinderne. Dagen blev indviet ved tidl. minister Benny Engelbrecht og vi havde mange besøgende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja til næste gang skal der også lejes borde og bænke

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår