Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Køretur med Guldet

Foreningen Køretur med Guldet

Om donationen

Ensomhed er en af de største udfordringer blandt ældre enlige mænd i Danmark. Især mænd, som bor hjemme, savner kontakt til andre mennesker. Projekt "Køretur med Guldet" skal motivere ældre, ensomme mænd til at komme ud af eget hjem ved at give dem en oplevelse med køreture i spændende biler, der bliver stillet til rådighed af frivillige. Mændene mødes og hører bilejerne fortælle om bilerne, og derefter kan de få en tur på landevejen. Når alle er tilbage fra turen, er der tid til at dele oplevelserne med hinanden. Projektet skal give ca. 300 mænd mulighed for at blive en del af et socialt fællesskab, som kan øge livskvaliteten og mindske følelsen af ensomhed.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Køretur med Guldet
Støttet beløb
75.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De mandegrupper hvor vi fik afholdt arrangementer var der rigtig stort fremmøde, så Køretur med Guldet arrangementerne kom i mål med at tiltrække ensomme hjemmeboende mænd. Som ovenfor nævnt, så kunne vi have afholdt flere arrangementer ved øget markedsføring, på grund af 5 måneders total nedlukning var mange aktiviteter på listen, så vi var i ”hård konkurrence”.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De 12 arrangementer er gennemført i 2020 og 2021 omkring de hjemmeboende ensomme ældre mænd med vores samarbejdspartnere, Ældresagen, Horsens Kommune og Horsens Provsti. Ca. 250 ældre borgere har fået en fantastisk oplevelse de sent vil glemme. Køreturene har været et samlingspunkt, som har fået de ældre mænd ud af sofaen og med i det fællesskab, som Køretur med Guldet arrangementer er.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da Køretur med Guldet arrangementer er en del af ”Vi løfter i flok” projektet med samarbejdspartnerne Horsens Kommune, Ældresagen og Horsens Provsti, så var køreturene som aktivitet mere eller mindre fastlagt på forhånd. De allerede nævnte tilbagemeldinger bekræfter succesen. Vi kunne have øget markedsføringsindsatsten overfor mandegrupperne og derved måske have afholdt et par arrangementer mere. Det står allerede på huskelisten til arrangementerne i 2022!