Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Køretur med Guldet

Foreningen Køretur med Guldet

Om donationen

Projekt ”Køretur med Guldet” motiverer ældre borgere til at komme ud af eget hjem ved at tilbyde fællesarrangementer med en køretur i spændende biler, der stilles til rådighed af frivillige. Deltagerne bliver en del af et socialt fællesskab og får nye venskaber og relationer, hvilket øger livskvalitet og er med til at mindske ensomhed. Donationen gør det muligt at afholde yderligere 20 arrangementer i Herning, Hedensted og Silkeborg.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Køretur med Guldet
Støttet beløb
75.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som tidligere nævnt, så kunne vi måske have afholdt flere arrangementer. Men det havde krævet en massiv indsats på at rekruttere flere frivillige. På grund af de mange nedlukninger, så har mange danskere valgt andre aktiviteter, end at deltage i frivilligt arbejde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
20 arrangementer blev gennemført på plejehjemmene i de 3 kommuner. Mere end 350 beboere fik en oplevelse, der stadig sidder i kroppen. Køreturene var sociale arrangermenter, der fik beboerne med i det fællesskab, som Køretur med Guldet arrangementer er.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Igen og igen blev Køretur med Guldet arrangementer det trækplaster, der skabte et socialt fællesskab. Samarbejdspartnerne i de 3 kommuner var med til at motivere de ældre til at deltage i arrangementerne Vi kunne have øget markedsføringsindsatsten overfor plejehjemmene tidligere på foråret og måske have afholdt 2-3 arrangementer mere. Det er på huskelisten til arrangementerne i 2023!