Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kognitiv gruppeterapi - kan én variant bruges til flere diagnoser?

Københavns Universitet og Psykiatrien Slagelse

Om donationen

Dette projekt skal undersøge, om man kan bruge en standardversion af kognitiv gruppeterapi i en gruppe bestående af personer med flere forskellige diagnoser. Adfærdsterapi går ud på påvirke følelser, adfærd og kroppens fysiske stressreaktioner i en positiv retning ved at arbejde systematisk med de tanker, der opstår i bestemte situationer. I dag skal hver terapeut behandle forskellige diagnoser og én patient ad gangen, hvilket er dyrt og tidskrævende. Dette projekt skal derfor afprøve en generisk variation af kognitiv terapi anvendt på en gruppe med forskellige diagnoser. Der er tidligere med støtte fra TrygFonden blevet gennemført et mindre pilotstudie, der viste lovende resultater i form af færre symptomer. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 105 patienter fra tre af landets toneangivende distriktspsykiatrier. En kontrolgruppe af tilsvarende størrelse deltager i regionspsykiatriens almindelige diagnosespecifikke gruppeterapi. Giver den nye terapiform mindst lige så gode resultater som den nuværende og diagnosespecifikke, vil regionsklinikkerne kunne reducere sine ventetider til behandling betydeligt, ligesom behandlingskvaliteten vil kunne blive bedre, idet terapeuterne alene skal bruge én manual og én tilgang uanset patienternes diagnoser.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet og Psykiatrien Slagelse
Støttet beløb
4.524.229 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er stor efterspørgsel for uddannelse og supervision i den nye manual, både fra de involverede regioner og region Nord. Uddannelsen sættes op i efteråret 2020. I Region Sjælland er det en del af satsningen i det Tema Baseerede Samarbejde (TBS) for angst, depression og personlighedsforstyrrelse at få udrullet den transdiagnostiske manual på alle 6 klinikker.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi inkluderede 291 patienter, men pga bortfald fik kun 191 patienter modtog behandlingen (dvs 8 eller flere gruppe gange), altså lidt under det beregnede antal. Vi har afsluttet projektet, som i øvrigt har kørt som beskrevet ovenfor, med en forlængelse på 6 mdr for at få tilstrækkeligt mange patienter med. Vi kunne vise at den nye transdiagnostiske manual er lige så god som vanlig kognitiv terapi.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte et trivselsmål som outcome, og det er svært at sammenligne med litteraturen. Desuden fungerede den data management platform vi havde ikke optimalt og en del spørgeskemaer måtte indhentes på papir. Bedre tekniske løsninger både for data indsamling og supervision, ville have forbedret processen. Mht behandlingen, var de to terapi manualer lige gode, men ca 50% af patienter blev ikke raske. Næste projekt bliver at udtænke en mere intensiv behandling.