Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kolonier for børn 2019

Foreningen Kolonibanden

Om donationen

Foreningen Kolonibanden har siden 2016 afholdt feriekolonier i sommerferien for børn fra Høje-Taastrup Kommune. Denne donation går til to ugers koloni for 40-48 børn pr. uge i kolonier i Rørvig og Ebeltoft. Kolonierne byder blandt andet på leg, spil, kreative aktiviteter, krabbefiskeri, strandture og en tur i sommerland.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Kolonibanden
Støttet beløb
200.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var som nævnt nødt til at skære opfølgningskolonien væk, og vi savner at kunne tilbyde koloni i løbet af året, så vi kan skabe bekræftelsen og hjælpen til at vedligeholde positive relationer i løbet af året frem mod næste sommerferiekoloni.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I kraft af donationen fra TrygFonden kunne vi arrangere 2 ugers feriekoloni i sommerferien, hvor vi havde 82 børn med. Kolonierne forløb efter planen, og vi og børnene havde en masse gode oplevelser og relationerne blev styrket. I tilbagemeldingerne fra børn og forældre fik vi udelukkende positive tilbagemeldinger, og alle har tilkendegivet, at de ønsker at tilmelde sig igen næste år og anbefaler Kolonibandens kolonier til andre i deres omgangskreds.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi evaluerer fast på årets kolonier, og vi finder altid små justeringer, nye ideer og forbedringer af valgte aktiviteter. Men overordnet set fungerer vores plan for aktiviteter - herunder mængden af styrede aktiviteter i forhold til plads til børnenes initiativer - i koloniugerne.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start