Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kom Godt Hjem

Røde Kors

Om donationen

Denne donation går til projektet Kom Godt Hjem, der skal hjælpe socialt sårbare patienter uden pårørende ved udskrivningen fra hospital. Indsatsen består i, at Røde Kors’ frivillige i en periode bidrager med at fremme tryghed og følelsesmæssig ro gennem nærvær, samtaler, bisidning og praktisk hjælp. Det skal give den enkelte følelsen af en rolig og tryg tilværelse samt styrke vedkommendes handlekraft og sociale relationer.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Røde Kors
Støttet beløb
1.500.000 kr., år 2019
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det justerede projekt er forankret centralt i Røde Kors, hvilket sikrer at indsatsen kan være landsdækkende og dermed også imødekommer at patienter kan være indlagt langt fra eget hjem.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene er delvist blevet indfriet. I pilotperioden blev Kom Godt Hjem Original opstartet i én kommune, samarbejdsaftale blev indgået, håndbog og materialer blev udarbejdet og frivillige rekrutteret. Målet for de første to år var 60 forløb. På grund af corona blev Kom Godt Hjem omlagt og integreret i Parat, hvorigennem omkring 200 personer i løbet af pilotperioden vurderes at have fået hjælp ved udskrivning. Derved har flere modtaget hjælp, omend en anden hjælp end oprindelig planlagt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det tætte samarbejde med sygehuse og kommuner kan være en nødvendighed, men også en stopklods for at nå målgruppen og projektets mål. Røde Kors' organisering i lokalafdelinger er en styrke, men kan også være en udfordring i forhold til udskrivning af patienter fra landets sygehuse. Muligheden for via Parat at yde landsdækkende støtte ud af hospitalerne åbner op for at nå flere patienter end den lokalforandrede aktivitet kan. Der er dog ikke samme mulighed for støtte til netværksopbygning.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende