Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kom godt i skole

KFUMs Sociale Arbejde

Om donationen

Værestedet Gademix, som er en del af KFUM's sociale arbejde, er et værested for børn i alderen 10-16 år, der har brug for et trygt opholdssted væk fra gaden. Børnene, der kommer på værestedet, får ikke altid morgenmad derhjemme, de går alene i skole og har cykler uden det nødvendige sikkerhedsudstyr. Mistrivsel og modløshed præger børnene, og derfor ønsker Gademix med donationen at udvide deres tilbud med "Kom godt i skole", der består af gratis, sund morgenmad samt et cykelværksted, hvor børnene kan få monteret ringeklokke, lys og reflekser på cyklerne.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
KFUMs Sociale Arbejde
Støttet beløb
15.000 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ang. morgenmadscafe, så er der et ønske fra børn/unge om at vi kan fortsætte morgenmadscafe ud over projektperioden og have det hele året. Vi genoptager succesen til vinterperioden igen, da det er den mørke tid, som er hårdest for målgruppen. Desværre var det i sidste periode svært for børn at gå trygt i skole, da der var rygter og sms'er om en børnelokker i området. Derfor gik forældre med om morgenen og hentede børn i skole om eftermiddagen. Vi fortsætter cykelværkstedet, har fundet frivillige og søger andre fonde om midler, da behovet for støtte til reparation er større end ventet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har sikret morgenmad i projektperioden, vi har sikret mulighed for fællesskab med stabile frivillige og vi har sikret mulighed for at få repareret sin cykel. Vi er ikke 100% i mål med at lære børn/unge SELV at reparere deres cykler. Det er svært at fastholde dem og cyklerne er i dårlige stand end ventet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har vist sig vanskeligt, at fastholde børn/unge i at vedligeholde sin cykel og desværre oplever vi, at cykler stjæles hver uge. Derfor står børnene ofte uden cykler efter kort tid. Der kan arbejdes med, at man i hele kvarteret reparerer cykler og en kultur for, at man ikke stjæler andres cykler.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet