Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kom-Med 2.0

Fonden Hedehuset

Om donationen

Fonden Hedehuset har haft gode erfaringer med at bringe ensomme og socialt udfordrede unge ud af ensomheden og ind i nogle positive fællesskaber gennem projektet Kom-Med. Denne donation går derfor til at fortsætte og videreudvikle indsatsen, kaldet Kom-Med 2.0. Projektet, der også støttes af Naturstyrelsens sociale naturpulje, omfatter bl.a. aktiviteter i naturen såsom klatring, at øge naturvejledningsindsatsen i kommunens specialklasser, og at afvikle friluftspædagogiske aktiviteter og længere ture ud af huset på lokale bosteder og aktivitetstilbud. Efter endt projektperiode ønskes indsatsen forankret i Mariagerfjord Naturskole og Mariagerfjords specialklasseområde.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Fonden Hedehuset
Støttet beløb
395.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mariagerfjord Naturskole fortsætter indsatsen med tilbud til specialklasserne. i Fonden Hedehuset er metoderne fortsat i brug. Kommunens jobcentre mangler traditionel evidens for øget arbejdsmarkeds parathed hos deltagerne, før de kan bruge metoden. Hedehusets STU Har nu fast tilbud om udeliv. Viborg STU har valgt at indføre udeliv.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Her vil vi tillade os at sige formålet til fulde blev indfriet. Vi kom ud til en bred vifte af institutioner og udsatte unge. Vi fik vist at udelivet kunne noget særligt som social løftestang. En endelig rapport er udarbejdet og vedheftet. Denne kan bruges til udvikling af området. Heri er også uddybende svar på de nedenstående evaluerings spørgsmål.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde som udgangspunkt en god fornemmelse af hvad som virkede. Derfor var det vigtigst at beskrive hvad som virkede så andre kunne gøre det samme. Hvis vi skulle ønske os noget anderledes ville det være støre forståelse og viden fra bevilgende myndigheder om hvordan udeliv kan bruge til at styrke mental sundhed.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start