Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kom med Ombord på Piratskibet

Coding Pirates Denmark

Om donationen

Donationen går til kampagnen ”Kom med ombord på Piratskibet”, der skal øge børns interesse og kompetencer for teknologiforståelse og øge kendskabet til Coding Pirates’ sociale foreningsliv. Coding Pirates arbejder med teknologi, IT-kreativitet og digital dannelse blandt børn og unge og har 75 lokalafdelinger, hvor over 700 frivillige og 2.000 børn og unge ugentligt mødes til klubaftener i hele landet. Omdrejningspunktet for indsatsen er en gratis online platform, som har fokus på at give børn viden og teknologiforståelse gennem et lærerigt og legende univers. Der vil også blive afholdt events, og ambitionen er at engagere op til 160 folkeskoleklasser fra hele landet gennem digitalt læringsmateriale. Målet er at give så mange børn og unge som muligt konkrete værktøjer, som de kan bruge til at se nye perspektiver og muligheder i deres eget liv på en sjov og lærerig måde.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Coding Pirates Denmark
Støttet beløb
1.000.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret i organisationen som udgangspunkt og har bevirket at platformen piratskibet nu integreres yderligere i Coding Pirates øvrige virke. Dette for at sikre at den viden vi har fået gennem projektet kommer ud til foreningerne i landet på bedste vis. Ligeledes har vi afskrevet de elementer som vi kan se der ikke bidrager til dette, men blot fungerer som støj for de som afsøger platformens muligheder. Piratskibet er derfor allerede nu indtænkt i hovedforeningens vision for 2027.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi så adskillige børn med udfordringer ift. deres deltagelse i skolen blomstre op til vores workshop. Dette blev adskillige gange bekræftet af lærerne som så andre sider af de elever som de vidste ville have udfordringer med det ellers stillesiddende arbejde ved en computer. Vi så især pigerne komme kraftigt på banen, da der ikke var fokus på teknik og kodning, men på projekt og ejerskab. Vi oplevede desværre også en begrænsning i skolernes handlefrihed og implementering.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Her henviser vi til vores medsendte evalueringsrapport, hvor vi opstiller hvilke opmærksomhedspunkter vi har fundet tidligt i processen og de som vi har stødt på undervejs. Eksempelvis Fandt vi tidligt ud af at de færreste skoler havde mulighed for at stille med mere end en eller to årgange på samme dag, ligesom at tidsrammen såvel som plads på skolen ikke gjorde det fysisk muligt at have fire områder tilegnet 4 workshops.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle