Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kom til Søndagskaffe

Selvhjælp Fredericia - Middelfart

Om donationen

Antallet af danskere, der er ensomme, har været stødt stigende de seneste år, og ældre er særligt genstand for stor ensomhed. Gennem tidligere projekter har foreningen Selvhjælp Fredericia-Middelfart erfaret, at det er meget vanskeligt at etablere kontakt til ensomme ældre, hvilket synliggøres i det begrænsede fremmøde til madklubber for henholdsvis mænd og kvinder. Dette projekt omhandler videreførelsen af et tidligere projekt, også støttet af TrygFonden, der vil bringe ensomme ældre borgere ud af deres ensomhed. Det nye tiltag i projektet omhandler fortsættelsen af et tilbud om søndagskaffe en gang om måneden, da undersøgelser viser, at søndage er særligt svære for ensomme ældre. Donationen fra TrygFonden skal primært gå til ansættelsen af to personer, der skal varetage projektet, og til afholdelse af caféerne.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Selvhjælp Fredericia - Middelfart
Støttet beløb
356.680 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har allerede før næste søndagskaffe i februar 15 tilmeldinger. Vi har aftaler om søndagskaffe værtsteder det første halve år af 2017. Der var 22 gæster til søndagskaffen i januar. Vi har haft møder med de 4 projektansatte i Middelfart Kommunes projekt: Når jeg bliver gammel. Her er helt oplagt en god samarbejdspartner ift at formidle tilbuddet om søndagskaffe i 2017 til målgruppen. Der er to frivillige, der fremover vil arrangere kaffen og modtage tilmeldingerne. Der er to gæster, der vil være med til at støtte projektet, så det fortsætter. Vi annoncere hver kvartal de næste 3 steder og i hvad sker hver måned i lokalavisen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nået målet med antal søndagscafemøder. I 2015 blev der en lille kerne faste kaffegæster på 7-8 deltagere. Det viste sig, at målgruppen er meget sårbar og det er svært, at turde komme ud mellem andre borgere, den 1. gang. I 2016 var der 18-20 faste deltagere. Der har været flere med til cafemøderne, men de kom kun få gange. Flere af dem, er kommet med i Selvhjælpsgrupper eller begyndt i andre frivillige sociale tilbud. Flere yngre borgere har ikke haft lyst til at komme igen. Der er ikke noget tilbud til denne målgruppe. Vi har dog oprettet en cafe for førtidspensionister i både Middelfart og Fredericia, for at have et tilbud til denne gruppe. Vi overvejer, at oprette en spise/samværs gruppe for 30-40 årige, da der ikke er noget tilbud for dem. Der er 2 af gæsterne, der er døde og 4 der er blevet for syge til at deltage. Vi har for 3. år i træk været medarrangør af juleaften den 24. december med 69 gæster og frivillige. Her var 5 faste søndags gæster med. Der har været en stor fremgang, fra første juleaftenarrangement i 2014, hvor der var 30 deltagere. Vi har nu også startet søndagskaffe i Fredericia, som har haft 3 søndagskaffe møder med 15 deltagere. Der er 3 grupper for Spise med Kvinderne og 2 grupper for Spise med gutterne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været en kerne af 12 frivillige, der har skiftes til at være chauffører og værter ved søndagskaffemøderne. En del interesserede gæster kan ikke deltage i søndagskaffen, såfremt de selv skal sørge for transport. Vi har fået god opbakning fra kroer, restauranter, hoteller og sognegårde i kommunen. De har doneret kage og kaffe udover 25 kr. og deltageren er kommet rundt i mange afkroge af kommunen. Hvilke har fået lokale deltagere til at komme. Vi har haft et godt samarbejde med sundheds personalet i Middelfart Kommune. Vi har deltaget i 4 frivilligmesser forskellige steder i kommunen. Forud for hver søndagskaffe har vi annonceret i lokale aviser. Derved har vi fået naboer, pårørende til at opfordre borgere, der ikke er kendte af kommune til at deltage. Der er borgere, der ikke har netværk og som er meget sårbare, der har fundet vej til søndags kaffen. Derved er der skabt nye netværk og relationer. Middelfart Kommune har fra 1. september 2015, et projekt der hedder: Når jeg bliver gammel. Her vil en projektmedarbejder besøge alle ældre - der er interesseret - fra 64 til 74 år. Dette projekt forventer vi, vil give en god kontakt med den målgruppe, vi har for søndagskaffen. Det er den personlige kontakt, der får denne målgruppe til at "turde" kontakte os og derefter deltage. Vi har opfordret præster, lokalråd, lokale ugeaviser samt andre frivillige sociale foreninger til at fortælle om projektet, da mange ufrivilligt ensomme ikke er kendte af de kommunale medarbejdere. Der er stadigvæk en udfordring i at finde og tale med de ensomme ældre, der ikke har kontakt til andre borgere i kommune.