Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kompetenceløft i psykiatrien

Psykiatrisk Center Ballerup, RHP, KBH Uni

Om donationen

For mange lægestuderende er det en vanskelig opgave at lære at se og beskrive en psykiatrisk patients fremtræden under en samtale. De har derfor svært ved at give en diagnose og et behandlingsforslag. For at styrke de lægestuderendes færdigheder i at aflæse de psykiatriske patienter vil dette projekt opbygge og afprøve et bibliotek med 30 videooptagelser af samtaler, som de lægestuderende kan øve sig på. Når de studerende ud fra en optagelse har beskrevet en patients symptomer og mulige diagnose, vil beskrivelsen blive sammenholdt med en tilsvarende fra en erfaren psykiater. Projektet er et pilotstudie, der i første omgang skal undersøge, hvorvidt ideen kan anvendes i praksis. Er erfaringerne gode, skal der udføres et kontrolleret studie af videoernes effekt på de studerendes indlæring. Projektet vil på sigt nemt kunne integreres i de eksisterende uddannelser.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center Ballerup, RHP, KBH Uni
Støttet beløb
997.523 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Videoteket er i dag forankret som en fast del af medicinstuderendes klinikophold i Psykiatrien i Region Sjælland. Forankringen er dog afhængig af, at koordinatoren af klinikophold har fortsat viden om at videoteket eksisterer og at det sikre serversite bliver vedligeholdt. Der arbejdes på, at videoteket bliver tilgængeligt for samtlige medicinstuderende ved Københavns Universitet, men sikkerhedsforhold har forsinket denne proces. Det er dog ikke opgivet endnu.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er udarbejdet 27 korte video optagelser af forskellige repræsentative patienttyper med korte sygehistorier ud fra journalen og konsensus baserede beskrivelser af objektiv psykiatrisk tilstand. Materialet er samlet i et ’videotek’ sammen med en procedurebeskrivelse for brug af materialet. Videoteket er evalueret af to grupper medicinstuderende og redigeret derefter. Tre hold medicinstuderende har deltaget i en kvalitativ undersøgelse af hvordan videoteket påvirker de studerendes læring og deres oplevede kompetence i at vurdere psykiatriske patienter. Der er udviklet og afprøvet en kvantitativ, multiple-choice-lignede, test af objektiv psykiatrisk beskrivelse af videovignetter (video-OBJ.PSYK-test). Desuden foreligger en projektbeskrivelse for afprøvning af videobiblioteket i et cluster-randomiseret design på tværs af psykiatriske centre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den oprindelige aktivitet omkring udarbejdelse af konsensusbaserede beskrivelser af objektiv psykiatrisk tilstand viste sig meget langsommelig og ineffektiv. I 2. forsøg blev en række speciallæger med tilknytning til Psykiatrien Vest involveret, hvilket lettede processen. Videoteket kunne muligvis med fordel have været udviklet med mere fokus på undervisningsmetodik i stedet for fokus på den kliniske hverdag. Konsensusbeskrivelser kunne være udarbejdet i diskussionsgrupper af fageksperter.