Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kompetenceudvikling frivillige

Palliativt Frivilligt Netværk

Om donationen

Et øget antal uhelbredeligt syge har et ønske om at være hjemme i vante omgivelser under sygdomsforløbet. I Palliativt Frivilligt Netværk lægger frivillige en stor indsats hos uhelbredeligt syge, der ønsker hjælp og støtte, så både syge og pårørende oplever at få forbedret livskvaliteten i eget hjem. Den frivillige kan blandt andet bistå med at handle ind eller gå ture med den syge, sidde hos den syge om natten eller holde den syge med selskab, mens de pårørende får klaret ærinder. For at kunne imødekomme en øget efterspørgsel fra uhelbredeligt syge om hjælp og støtte fra frivillige i hverdagen, skal denne donation bruges til kompetenceudvikling blandt frivillige i form af temadage, introduktionskurser og reflekterende supervision samt hvervning af nye frivillige.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Palliativt Frivilligt Netværk
Støttet beløb
300.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Primært forøge kendskabet via hjemmesiden samt opslag på Facebook og LinkedIn. Der er grundet corona ikke sket en yderligere tilgang frivillige i netværket. Mht. frivillig indsats hos uhelbredeligt syge børn kører projektet som forventet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet corona anbefalingerne var den frivillige indsats stillet i bero 3 måneder i foråret og dermed er der en nedgang i antal besøg i 2020

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Såvel frivillige som patienterne/pårørende giver udtryk for at den individuelle match mellem hjemmet og den frivillige er af afgørende betydning. Således er det PFN’s opfattelse, at vi yder den optimale indsats i samspillet mellem koordinator, frivillig og Palliativt Team Fyn.