Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kompetente frivillige

Krisecenterforeningen (tilknyttet Krisecenter for Kvinder, Aalborg)

Om donationen

Krisecenter for Kvinder i Aalborg huser årligt ca. 60 kvinder, der har været udsat for fysisk og psykisk vold. Donationen gør det muligt, at fem medarbejdere fra krisecentret deltager i konferencen ”Nordiske Kvinder Mod Vold”, der afholdes på Færøerne og har ”seksuel vold” som hovedtema. Efterfølgende skal viden deles med de øvrige 100 medarbejdere samt frivillige, som dermed får den nyeste viden til at bistå kvinderne i huset og fremme de voldsramte kvinders mentale helbred.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Krisecenterforeningen (tilknyttet Krisecenter for Kvinder, Aalborg)
Støttet beløb
20.000 kr., år 2021
Delmål
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forbindelse med vores sidste interne evaluering i bestyrelsen har vi overvejet, om vi også kunne have vidensdelt skriftligt til de frivillige - og således ikke "kun" via mundtlige oplæg ifm. fællesarrangementet i nov. 2022. Vi er pt. i gang med en struktureret revidering af vores håndbog for såvel nuværende som nye frivillige, og vil fremadrettet lægge sådanne vidensdelinger og lignende erfaringer ind i den nye håndbog - inkl. den fra NKMV-konferencen, som Trygfonden har støttet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene er i høj grad blevet indfriet. Alle faser i projektbeskrivelsen er fulgt, og ved at 5 frivillige i maj 2022 deltog i en udbytterig konference med særligt fokus på seksuel vold, er alle frivillige efterflg. blevet inviteret til en temaaften i nov., hvor konferencedeltagerne vidensdelte med de øvrige frivillige. Alle har således fået et kompetenceløft, hvilket har bidraget til trivslen og engagementet, og vi er nu i fuld gang med at omsætte den nye viden til gavn for de voldsramte kvinder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Processen er gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen. Vi tager dog med os, at vi evt. også kunne have vidensdelt den nye faglige viden fra konferencen på skrift til de øvrige frivillige... Og ikke kun via mundtlige oplæg i forbindelse med det efterfølgende fællesarrangement for alle frivillige.