Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Konference og aktiviteter

Ret & Sikkerhed

Om donationen

Dette projekt skal styrke retssikkerheden for samfundets svageste, herunder børn og unge. Der er mange regler og love på det sociale område, og kompleksiteten er i nogle tilfælde så stor, at det kan være svært for både borgere og sagsbehandlere at få overblik over og gennemskue den eksisterende lovgivning. Dette projekt har derfor til formål at undersøge retssikkerhedsmæssige problemstillinger for udsatte grupper, særligt udsatte børn og unge. Målet på sigt er at skabe varige forbedringer af de juridiske rammevilkår for både udsatte samt de fagfolk, sagsbehandlere og organisationer, der til dagligt arbejder med socialt udsatte, så de udsatte i højere grad vil opleve en fair behandling i mødet med forvaltningen og får den nødvendige hjælp og støtte. Støtten fra TrygFonden skal gå til afholdelsen af en konference med fokus på "Truslen fra cyberkriminelle".
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Ret & Sikkerhed
Støttet beløb
96.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at det i høj grad er lykkedes at forankre projektet. Et relativt stort antal deltagere har været involveret i dialogen og der er skabt nye og tættere bånd mellem hovedaktører på området, herunder de største danske virksomheder, myndigheder og især Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at målet med konferencen og de efterfølgende aktiviteter i høj grad har bidraget til indfri må-let med det samlede projekt. Formålet ansøgningens hovedaktivitet, afholdelse af konferencen i Folke-tingets fællessal, var bl.a., at samle repræsentanter fra myndigheder, virksomheder og forbrugerinte-resser til en diskussion af de dilemmaer og udfordringer truslen fra cyberkriminelle stiller samfundet og borgerne over for. Desuden var det et formål, at benytte konferencen som afsæt for en række udad-vendte aktiviteter, som yderligere kan bidrage til dialogen om, hvordan vi som samfund bedst forebyg-ger angreb fra cyberkriminelle.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at de valgte aktiviteter, og de yderligere aktiviteter som fulgte, var det rigtige valg til at nå målgruppen og løfte emnet i en opstartsfase af dialogen. Hvis dialogen skal have et bredere sigte kan man med fordel bruge flere kræfter på at udvikle invol-verende SoMe-aktiviteter, herunder med en stærk målgruppe fokusering.