Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kontekst for bevægelsesdata

Syddansk Universitet

Om donationen

Donationen går til at videreudvikle en metode til at indsamle data om bevægelse ved hjælp af accelerometre og GPS, samt gøre metoden tilgængelig for andre. Valide data er afgørende for at give sundhedsmyndigheder, organisationer og fagfolk de bedste forudsætninger for at tilrettelægge en koordineret indsats mod fysisk inaktivitet i befolkningen. Forskerne vil derfor udvikle en metode, hvor man ved hjælp af accelerometre og GPS-data kan se, om den daglige bevægelse primært sker i hjemmet, på arbejde, i skole og institution eller under transport. Metoden vil også gøre det muligt at danne ’bevægelsesprofiler’, som viser, hvor meget aktivitet der foregår i hvilken kontekst for forskellige aldersgrupper og jobtyper. Bevægelsesprofilerne kan afdække, hvor der er potentialer for mere aktivitet, og den viden kan anvendes i fremtidige indsatser til at skabe øget bevægelse blandt bestemte befolkningsgrupper.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
990.675 kr., år 2021
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det tog længere tid at have softwaren klar til afprøvning end forventet, og derfor har der ikke været så mange nye bruger endnu. Typisk sker 'forankring' af open source software ved at det bliver brugt, og videreudviklet, af andre, og det har vi ikke se endnu pga den korte tid softwaren har været tilgængeligt. Heldigvis har vi opnået finansiering til et stort EU projekt, hvor metoden vil blive anvend og videreudviklet, se https://labda-project.eu/

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hovedformål med projektet var at udvikle en open-source software ’package’ som kan hjælpe forsker med at rense, kombinere og analysere deres accelerometer og GPS data, og det er lykkedes. Redskabet kan downloades her: https://github.com/habitus-eu/HabitusGUI Vi fik afprøvet metoden, og afhold 2 workshops i at bruge softwaren på konferencer i 2022 og 2023. Desuden har vi hjulpet cirka 10 andre forskningsgrupper med at komme i gang med at bruge metoden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet forløb for det meste som planlagt, men software udvikling tog længere tid end forventet, hvilket nok er ret almindeligt. Fordi udvikling tog længere, har afprøvning været mindre udførligt.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet