Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Koordinator til frivillig indsats

Café Parasollen, KFUM's Sociale Arbejde

Om donationen

Café Parasollen i Vejle har igennem flere år fungeret som alkoholfrit spise- og værested for hjemløse, misbrugere og andre socialt udsatte. Udover at tilbyde omsorg og samvær for brugerne har cafeen bl.a. afholdt ugentlige suppeaftener, som i starten tiltrak 10-15 deltagere, men som nu tæller op mod 50 udsatte. En stor del af de nye brugere er unge, og mange af dem har svære sociale problemer og har i højere grad end tidligere brug for hjælp og rådgivning til at klare en udfordrende hverdag. Arbejdet som frivillig i cafeen omfatter således også at hjælpe brugerne med eksempelvis kontakt til kommune og læge samt at få dem videre til misbrugscenteret eller sygehuset, hvis der er behov for det. Den gode – og vigtige – kontakt mellem brugerne og cafeens frivillige kan i høj grad tilskrives suppeaftenerne, der også danner ramme om aktiviteter som fisketure, sejlture og grillaftener. I alt kommer 160 brugere dagligt i Café Parasollen. TrygFonden har også tidligere støttet projektet, der med denne nye bevilling er sikret yderligere et år. På sigt er målet at kunne dokumentere så positiv en effekt af indsatsen, at Café Parasollen kan blive en fast del af kommunens budget og hjælpe flere mennesker til bedre trivsel.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Café Parasollen, KFUM's Sociale Arbejde
Støttet beløb
466.780 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er desværre ikke lykkedes os at få Vejle kommune til at forhøje vores drift tilskud, dog omtaler de projektet som et af de mest succesfulde projekter, i forhold til den specifikke målgruppe, i Vejle kommune. Endvidere er det dog lykkedes os at få nogle lokale erhvervsdrivende samt nogle få andre fonde til at bakke op om projektet så projektet har endnu 2 år til at arbejde med målgruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med at nedsætte antallet af hjemløse i Vejle kommune, er desværre ikke indfriet, tværtimod er der sket en stigning. Dette er blandt andet p.g.a. høje boligudgifter, lav kontanthjælp samt 225-timers reglen. Vi har dog i 2015/2016 fået 87 borgere i bolig. I forhold til reduktion/ophør af misbrug har vi i samarbejde med Vejle misbrugscenter og Vejle kommune fået 20 helt ud af deres misbrug og 58 har oplevet en reduktion i deres misbrug.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er løbende kommet flere problemstillinger som vi har måtte forholde os til. Hvorfor dette ikke kun har været de ovenstående problemstillinger vi har skulle forholde os til, der har bl.a. også været brug for vores hjælp i henhold til boligsøgning, medicindosering og i forhold til praktiske ting, såsom skemalægning og planlægning af begravelser mm. Ligeledes har vi også brugt tid på at gøre vores lokale samt nationale politikere opmærksom på diverse problemstillinger vores borgere har, dette er bl.a. blevet gjort ved hjælp af diverse høringer. Vi har i arbejdet med borgerne og deres problemstillinger valgt at have fokus på borgerinddragelse og empowerment, det vil sig at det er borgerne der har stået til ansvar for dagsordenen og det er dem der har bestemt hvilket problemstillinger vi har skulle arbejde med først osv.