Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kortfilm/kampagne - Ida 2 og 3

TUBA Danmark

Om donationen

Denne donation går til produktion af film og undervisningsmateriale, der viser, hvordan alkohol- og stofmisbrug i en familie opleves fra børnenes perspektiv. Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser 122.000 børn op i familier med misbrug. Mange børn får ikke den hjælp, de har brug for, og kan som voksne have udfordringer som lavt selvværd, PTSD-symptomer og problemer med at passe uddannelse eller arbejde. TUBA har tidligere produceret en kortfilm, der medførte en stigning i nyhenvendelser på mere end 30 pct., og som TUBAs terapeuter benytter til at påbegynde samtaler. Med denne nye donation vil TUBA producere to nye kortfilm for ældre børn og unge. Filmene skal bidrage til et øget fokus på en overset gruppe og vise, hvordan det opleves at bære sin opvækst med sig ind i ungdomslivet og voksenlivet. Fortællingerne vil tage udgangspunkt i de mange erfaringer, som TUBAs unge har med at håndtere senfølger fra deres opvækst, fx når de ønsker at blive forældre, men mangler rollemodeller fra egen barndom og oplever bekymringen for at reproducere deres forældres svigt. Filmene skal bidrage til at bryde det store tabu, der omgærder det at vokse op i en familie med misbrug.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
TUBA Danmark
Støttet beløb
1.770.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hver film blev lanceret i Imperial Biograf i København ved en stor begivenhed med et års mellem. Gæstelisterne rummede bl.a. fagpersoner, politikere og unge fra målgruppen. Med henblik på at bryde tabu har vi efterfølgende med afsæt i filmene holdt 50 oplæg på folkeskoler rundt om i landet. Denne indsats fortsætter i 2022 og 2023.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De 2 kortfilm har skabet øget opmærksomhed omkring problemstillingerne, der gør sig gældende for børn og unge, opvokset i familier præget af alkoholmisbrug eller anden for misbrug. Samlet set er de 2 film i perioden blevet set over 1 million gange, og TUBA har været ude og holde oplæg på over 50 skoler rundt om i landet. Omfanget af den politiske opmærksomhed er endnu ikke målbart.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Begge film lever op til formålet om at skabe opmærksomhed om målgruppen og målgruppens udfordringer. Unge i målgruppen har tilkendegivet, at de føler sig set og hørt gennem filmenes tematisering og skildring af udfordringerne, som følger med opvæksten i en misbrugsfamilie.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start