Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kræftbehandling i hjemmet

Rigshospitalet

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Rigshospitalet
Støttet beløb
1.350.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se beskrevet ovenover.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i høj grad nået i mål. Implementering af hjemmebehandling er sket løbende siden 2015 og er på nuværende i 2019 et standardtilbud til alle patienter med akut leukæmi på alle landets specialafdelinger som behandler akutte leukæmier. Det drejer sig om Rigshospitalet, Herlev Hospital, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital. Der er lagt et stort arbejde i at re-designe og reorganisere behandlingsforløb, for at skabe de rette rammer hvor kvalitet og patientsikkerhed kan opretholdes hvad enten patienten befinder sig derhjemme eller på hospitalet. Det er sket via struktureret undervisning af både patienter og personale, samt et højt prioriteret samarbejde på tværs af faggrupper. Potentialet for brugen af pumperne viste sig hurtigt at være stort. Derfor anvendes pumpen i vidt omfang til andre behandlinger, blandt andet til patienter med lymfom, diverse infektioner som fx endokarcit, (antibiotika), blødersygdom (faktormedicin), væskebehandling, testikel kræft, Infektioner hos patienter med Cystisk fibrose, infektioner hos børn med kræft.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener ikke at vi kunne have gået til opgaven på anden vis, og har skabt en løsning som hverken undervejs eller nu har skabt utilsigtede hændelser.