Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kridthus Musikfestival

Ung i Gladsaxe - UNiG

Om donationen

Med donationen kan der afholdes ”Kridthus Musikfestival”. Kridthuset er et klubtilbud til unge med forskellige former for udviklingshæmning. De vil invitere unge fra lignende fritidstilbud til at stille med bands til festivalen, så de unge kan spille for hinanden. Festivalen skal give de unge en oplevelse, hvor de føler sig inkluderede i det ordinære ungeliv. Før festivalen skal de unge øve deres optræden og læres op i at bemande forplejningsvogne og servere på dagen. Unge fra de almene klubber vil være frivillige på dagen og tage del i opgaverne. Donationen dækker udgifter til leje af udstyr, lys og lyd, en gæstekunstner, konferencier og forplejning.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ung i Gladsaxe - UNiG
Støttet beløb
40.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
projektet fortsætter, stadig med et mål om at etablere endnu en festival 2025.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde ca 300 unge udviklingshæmmet unge på dagen for festivallen, de havde en fantastisk dag. i det forgangne år har der alene i kridthuset været 25 unge som har haft ugentlige træninger og øvetimer. det samme vil gøre sig gældende for de øvrige institutioner der havde bands der optrådte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
ja måske men denne form for festival må ikke blive for stor, så mister vi den trygge stemning, der i en gruppe, hvor det er nemt at overskue både området og indholdet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start