Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kriminalpræventivt arbejde

Politiets Ungdoms Klub

Om donationen

I Politiets Ungdoms Klub, PUK, arbejder man på at få en god kontakt til de udsatte børn og unge i alderen 10–18 år, der ikke er motiverede for at deltage i det almindelige klubliv. PUK’s målgruppe har samtidig behov for en særlig kriminalpræventiv påvirkning og støtte til at holde sig ude af det kriminelle miljø. PUK henvender sig til børn og unge i København, Frederiksberg og Tårnby og samarbejder med de forskellige afdelinger i Københavns Politi samt skolerne i de tre kommuner. I øjeblikket har klubben kontakt med 80 unge, der hver uge deltager i forskellige aktiviteter som svømning, foto, motocross og gokart. Projektet skal gøre det muligt at gennemføre forskellige kriminalitetsforebyggende foranstaltninger.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Politiets Ungdoms Klub
Støttet beløb
100.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
aktiviteterne/projekterne har bestået igennem mange år. Senest har oprettet et nyt projekt/aktivitet PUK Photo og IT som er for unge piger. I aktiviteten deltager mellem 12-14 unge hver onsdag.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Politiets Ungdoms Klub har igennem 2015 haft kontakt med mere end 100 unge børn og unge som vil har tilbudt forskellige aktiviteter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi prøver hele tiden at forny os i forhold til hvad de unge ønsker i aktiviteterne.