Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Krop og trivsel

Steno Museet, Science Museerne, Aarhus Universitet

Om donationen

Børn og unge i Danmark vokser op i en tid, hvor der er et stort fokus på krop og udseende. Det kan være svært som ung at forholde sig til alle de signaler om krop, udseende og sundhed, som det omgivende samfund udsender. Flere undersøgelser viser da også, at 10-17 pct. af de unge mistrives med deres krop. Med afsæt i denne problematik åbnede udstillingen ”Kære krop, svære krop” på Steno Museet i 2011. Gennem et dialogbaseret forløb med kropsopfattelse, trivsel og skønhed som emne lykkedes det at engagere unge mennesker og give dem lyst til at fordybe sig i disse temaer. Efterfølgende har mere end 3.000 gæster, fortrinsvis unge, skrevet små fortællinger om forholdet til deres krop. Donationen går til udvikling af en digital platform ”Hånden på hjertet” samt genoptryk af undervisningsbogen ”Kend din kropspolitik”, der skal være med til at udvikle unges kropstilfredshed og styrke deres evne til at reflektere over de informationer og normer om kroppen, som de møder i hverdagen. Bogen har været brugt på 250 skoler i hele landet og omhandler normer og idealer for krop og sundhed. Det samlede undervisningsmateriale er gratis og vil give lærere og elever mulighed for at arbejde med krop og sundhed i et perspektiv, som både er bredere og mere dybdegående end traditionelle sundhedskampagners budskab om kost og motion.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Steno Museet, Science Museerne, Aarhus Universitet
Støttet beløb
178.310 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette projekt evalueres sammen med Krop og trivsel II. Så se evaluering for Krop og trivsel II.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad