Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Krop og trivsel II

Steno Museet

Om donationen

I 2016 bevilgede TrygFonden en donation til platformen kærekrop.dk og genoptryk af den dialogbaserede undervisningsbog ”Kend din kropspolitik”. Museet har etableret en ungegruppe, som skal være med til at bære sitets indhold og emner videre til andre unge. Denne donation går til at færdigudvikle hjemmesidens funktionalitet og interaktionsdesign samt den konkrete programmering af undervisningssitet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Steno Museet
Støttet beløb
98.400 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores udstilling ”Kære krop, svære krop” er stadig meget brugt og var fuldt booket i Uge Sex i 2020. Klassesæt af bøgerne sendes ud i hele landet og vi regner med at kærekrop.dk, som vi lancerer lidt ekstra under coronaepidemien, vil få et godt liv på skolerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes, at projektet er lykkedes på alle fronter, dvs. 1) design, indhold og læringsforløb af site og bog 2) fin presseomtale af bog og site (offentliggjort 27.1. 2020): 55 min program på Radio4 og 10 min på P4 Østjylland; 2 s omtale i "Idræt i skolen" 2019 nr. 4; anmeldelse på vej i ”Folkeskolen” 3) 70 klassesæt bestilt af skoler i hele landet. Positiv lektørudtalelse, som anbefaler bog til PLC og folkebiblioteker. 4) Med plakatkampagne over for skoler fra april til september 2020

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pga. det pressede budget, hjemmesidens kompleksitet og vores egne ambitioner strakte projektet sig over en for lang tidsperiode, hvilket kunne have været undgået med en stærkere økonomi. Med sidstnævnte kunne vi have inddraget en ekstern samarbejdspartner mht. til programmering af hjemmeside, som AU IT dog foretog meget kompetent. Hjemmesiden var til gengæld blevet dobbelt så dyr.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet