Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kroppens Rige

BørneRiget, Rigshospitalet

Om donationen

Donationen går til et projekt, der omfatter planlægning og integration af muligheder for leg i Rigshospitalets nye BørneRiget – et hospital for børn, unge og fødende. Med legende læringsoplevelser om kroppen og behandlinger skal aktiviteterne inddrage alt det, der sker på hospitalet og øge tryghed, forståelse og motivation. En række forskellige aktivitetsområder skal tilbyde en af de fem familieoplevelser: Velkomst, forberedelse, opladning, behandling og udfoldelse. Aktiviteterne udvikles i samarbejde med Experimentarium, som har stor erfaring med at bruge interaktivitet til at gøre svært stof relevant for brugerne. BørneRiget tages i brug i 2024.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
BørneRiget, Rigshospitalet
Støttet beløb
750.000 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Indtil hele projektet er udført og forankret i BørneRiget, som beskrevet ovenfor, er det primært forankret i organisationen BørneRiget samt i det nuværende Juliane Marie Center, som indeholder de fleste af Rigshospitalets nuværende afdelinger for børn, unge og gravide. Her er projektet godt forankret ved at have inddraget klinikere og viden om brugerne tidligt samt ved at have præsenteret og informeret om forprojektet til alle relevante interessenter, hvis opbakning til projektet er nødvendig. Fordi vi er gået i gang i god tid inden BørneRiget åbner (2025), har vi opnået en god forankring i den byggeorganisatoriske del af BørneRiget-projektet og har arkitekternes fulde opbakning til projektet. På den måde er der nu reserveret plads i BørneRiget-bygningen til Kroppens Rige installationerne og de er fra starten udtænkt bygningsintegreret, så der bliver skabt en god helhedsoplevelse.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
“Kroppens Rige” består af et forprojekt, et skitseprojekt og et hovedprojekt. Målet beskrevet i ovenstående boks er målet for det samlede hovedprojekt, som endnu ikke er bevilget og eksekveret, og evalueringen af dette kan derfor ikke foretages endnu. Nærværende projekt er forprojektet til hovedprojektet. Her var målet at få afdækket brugernes behov, få udarbejdet et katalog over idéer til aktivitetsområder samt at få defineret mål for projektet i samarbejde med centrale interessenter. Ydermere ville vi udarbejde en plan for skitse- og hovedprojektet bestående af interessentanalyse, milepælsplan, ansvarsfordeling og organisation. Leverancer i forprojektet var således brugeranalyse, katalog over ideer til aktivitetsområder, plan for skitseprojekt, dokumentation af tilblivelsesprocessen samt designudkast. Alle leverancerne er blevet udarbejdet og samlet i rapporten Kroppens Rige samt i rapporten 'Brugeranalyse', som begge er afleveret til TrygFonden og også fremsendt sammen med ansøgning om støtte til hovedprojektet (ansøger ID 125776). Vi har opnået vores mål for forprojektet, som var at levere ovenstående og derved at få udarbejdet et grundlag for at gå videre med hovedprojektet. Herudover har arbejdet med forprojektet ledt til en række indsigter og erfaringer for både BørneRiget og Experimentarium, som det videre arbejde bygger på. Her følger de vigtigste: 1) Øget indsigt i brugergruppens kompleksitet har ført til udvidelse af personas. 2) Større end antaget efterspørgsel efter viden har øget vores fokus på projektets didaktiske aspekt. 3) Stor interesse for projektet har ført til etablering af følgegruppe, der skal inddrages løbende gennem hele projektet. 4) Øget detaljering af BørneRigets generelle design gør det vigtigt hurtigst muligt at opnå finansieringen af Kroppens Rige, så pladsen reserveres. Disse punkter er uddybet i rapporten til forprojektet (vedhæftet), side 7.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener at det, vi har beskæftiget os med og leveret i forprojektet lever op til vores mål, og at det giver os gode forudsætninger for at arbejde videre med Kroppens Rige i skitse- og hovedprojekt.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet