Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kultur og Aktivitets Events

KSU, Kolding Sjølund Udviklingsråd

Om donationen

Kolding Sjølund Udviklingsråd, KSU, er en frivilligforening, der arbejder for at være bindeled mellem land og by. KSU har startet projektet KSU for Børn, der har fokus på trivsel og inklusion. Denne donation går til afvikling af tre events for børnene i samarbejde med Sjølund Hejls skole. KSU samarbejder derudover med idrætsforeningen, spejderne og ungdomsklubben mv. for at bygge bro mellem områdets udsatte børn og Sjølunds foreningsliv. De planlagte events omhandler henholdsvis klimaforandringer, hvor en lille gruppe kenyanske børn og voksne også inviteres, fysisk aktivitet og gadeidræt samt cirkus og gøgl.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
KSU, Kolding Sjølund Udviklingsråd
Støttet beløb
20.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i gang og arbejdet fortsætter, de gode oplevelser fra de tre events har sat sig, både hos de stærke forældre og i det professionelle personale. Det giver mening, at vise samfundssind, når det giver udbytte for deres børn / undervisning. Det er ikke nogen nem opgave at give plads til det udsatte barn i fællesskabet, men en udfordring som vi vil arbejde med fremad rettet. Der er plads til udvikling, men vi vil fastholde, at det er en fællesopgave, at få alle børn med.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tryg Fondens støtte til vores tre Events, har givet KSU for Børn en god mulighed for, at udvikle et godt og bæredygtigt samarbejde med Sjølund-Hejls skole. Vores mål er et fokus på trivsel og inklusion, hvor frivillige, lærer og pædagoger samarbejder om at styrke opmærksomheden på, at få alle børn med i fælleskabet. Dette fokus bør altid være en selvfølge, men "den gode vilje" ikke let i praksis. Vi arbejder bevidst for at øge medansvaret for de sårbare børn i rammer hvor alle kan være med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er stadig høje over de tre events, som trods stor forskellighed, har givet både børn og voksne fantastiske oplevelser og et godt fundament for fremtiden. Målet om at nå det sårbare barn kan og skal udvikles, det er en opgave som hele tiden skal have øjne og opmærksomhed. Det var især i samarbejdet med skolens SFO, at der skete en udvikling. Her valgte man at afsætte en personale til den sidste event, Cirkus & Gøgler Workshoppen. Den kontakt gav så god mening og det skal udvikles fremover.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start