Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kulturelle oplevelser tæt på

Frivilligforeningen Hvissinge Venner

Om donationen

Frivilligforeningen Hvissinge Venner arrangerer aktiviteter for borgerne på Ældrecenter Hvissinge og stedets dagcentergæster. Med donationen kan der i det kommende år arrangeres foredrag, musikalske oplevelser, danseshows og teaterforestillinger samt andre aktiviteter, som de ældre og deres pårørende kan mødes om og få nogle fælles gode oplevelser.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivilligforeningen Hvissinge Venner
Støttet beløb
47.000 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever, at vi er kommet godt i mål med at forankre projektet & har fået kontakt med flere nye samarbejdspartnere, der kan byde ind med kulturelle oplevelser i fremtiden. Vi har blandt andet fået et samarbejde op med en lokal pianist & 3 kordamer, som med jævne mellemrum kommer forbi & inviterer til sangeftermiddag. Vi har også fået et samarbejde op og stå med en lokal skole og børnehave, hvor børnene kommer forbi en gang i mellem og optræder for borgerne tilknyttet Ældrecenteret.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målene for projektet er indfriet i høj grad. Det har været meget positivt at opleve, hvordan mange af deltagerne virkelig har nydt de mange forskellige kulturelle oplevelser, så som ponybesøg, musikforedrag, teateropvisning samt ballet- & flamencooptræden m.fl. Vi vurderer, at projektet har været med til at øge deltagernes trivsel og livskvalitet gennem samvær & kulturelle oplevelser i fællesskab med andre tilknyttet Ældrecenteret.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi synes faktisk, at vi har afviklet projektet & dets aktiviteter på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til projektets deltagere & deres formåen.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår