Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kvalitet af telefonvisitation

Forskningsenheden for Almen Praksis

Om donationen

Denne donation går til en undersøgelse af, hvor ofte patienter, der afsluttes telefonisk af lægevagt eller 1813, efterfølgende indlægges eller dør inden for kort tid, og hvor ofte patienterne efter afsluttet forløb igen retter henvendelse til lægevagt eller til 1813. Forskningsprojektet skal sammenligne disse hændelser på tværs af organisationer og vil bygge på data fra 1813 i Region Hovedstaden (visitation ved sygeplejersker eller læger med forskellige medicinske specialer) og fra lægevagten i de øvrige regioner (visitation ved almenmedicinere i lægevagten). Det skal samtidig undersøges, om misforståelser opstår ved særlige patient- eller henvendelsestyper.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Forskningsenheden for Almen Praksis
Støttet beløb
936.997 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selvom vi har ikke kommet i mål med selve projektet (dvs. et udsagn om sikkerhed og effektivitet af telefonvisitation i lægevagten i Danmark), så fik vi en stor viden vedr. årsager til at ringe til lægevagten via gennemgang af journaldata. Denne viden har vi brugt til at definere potentielle nye projekter og vi har delt vores indsigter med repræsentanter at region Midtjylland som arbejder med den nye nattevagtordning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke kommet i mål med projektet (endnu) som vi havde planlagt. Kvantitativ data vedr. direkte henvisninger til sygehuset viste sig, ikke at være valide nok. Derfor skulle vi søge godkendelsen til journaldata og lave en algoritme baseret på lægens notat. Det har været en tidskrævende proces, men den har også givet os vigtig viden som vi kan bruge fremover. Vi har dog stadigvæk ambitionen til at nå projekternes formål, tilpasset ift. algoritmen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som vi beskriver, var vi for positiv ift. validiteten af registerdata vedr. netop henvisninger fra lægevagtens telefonvisitation direkte til sygehuset. Vi startede med en 'nem' tilgang til algoritme-udviklingen, da vi regnede med at det var en mindre opgave. Dog har det vist sig, at være et separat projekt.