Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kvalitet i Neurologisk Rehab

Københavns Universitet og Center for Neurorehabilitering, Næstved

Om donationen

Iskæmisk stroke (hjerneblodpropper) er den hyppigste årsag til både erhvervet hjerneskade og førtidspension i Danmark. Der er 93.000 mennesker, som har overlevet stroke, og heraf har omkring 30 pct. en moderat til meget alvorlig méngrad. I forbindelse med vurdering af strokepatienters funktionsniveau benyttes forskellige tests til nærmere at planlægge rehabiliteringen. En af anbefalingerne er at anvende den såkaldte Fugl-Meyer Sensormotorisk Assessment, der indeholder øvelser for både arme og ben, og som er særligt egnet til patienter, som kun har forholdsvis få følger af deres stroke. Testen er oprindeligt svensk og er oversat til engelsk, norsk og spansk. Denne donation går til oversættelse af testen til dansk, undersøgelse af testens reliabilitet blandt en gruppe patienter og dernæst produktion af instruktionsvideoer til brug for fysio- og ergoterapeuter, der arbejder med screening og genoptræning af strokepatienter.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Københavns Universitet og Center for Neurorehabilitering, Næstved
Støttet beløb
279.593 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Testen er anbefalet at benytte som standard ved forskning. Samtidig arbejdes der på at lave nationale anbefalinger til testbatteri for apopleksipatienter i både primær og sekundærsektoren. hvori testen indgår. Derfor er landets 10 fysioterapiskoler kontaktet for at informere om testen og videomatrialet, således at testen kan udbredes allerede fra uddannelsesinstitutionerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Testen er blevet oversat til dansk efter en omfangsrig 8-trins oversættelses- og kulturel adaptations proces. Testen er derefter gjort offentlig tilgængelig på www.gu.se/en/neuroscience-physiology/fugl-meyer-assessment Processen er beskrevet i en videnskabelig artikel og er submittet til tidsskriftet Disability and Rehabilitaion. Testen er filmet af produktionsselskabet Mayo Production og matrialet vil inden årsskiftet ligge offentlig tilgængeligt på www.fuglmeyer.dk

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Oversættelsesproceduren er tæmmelig omstændig og tidsomkostelig, men i forhold til at efterleve kravene for den videnskabelige oversætteslesprocedure kan processen desværre ikke gøres hurtigere.