Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kvalitetsudvikling og effekt-evaluering af politiets Konfliktråd

Aarhus University

Om donationen

Denne donation skal bruges til en evaluering af henholdsvis Politiets Konfliktråds metode til at afvikle møder mellem ofre og gerningspersoner og den internationale model ”Restorative Justice Conferences”. Hvert år afvikles der i Danmark omkring 600 konfliktråd, som er organiseret af politiet. Konfliktråd er et supplement til det traditionelle retssystem, der skal give ofre og gerningspersoner mulighed for at mødes under ordnede forhold og diskutere, hvad der skete. På møderne får ofret mulighed for at fortælle om den skade, som den kriminelle handling har forvoldt, og gerningspersonen får mulighed for at tage ansvar for sine handlinger. Målet er, at forsoning kan hjælpe begge parter videre i livet. Nogle undersøgelser viser dog, at både ofre og gerningspersoner kan føle sig presset ind i nogle bestemte roller og dertilhørende udtalelser. Formålet med projektet er derfor at sammenligne den danske og den internationale model for at finde den mest effektive metode til at sikre ofrets tarv og forhindre gerningspersonen i at begå mere kriminalitet.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus University
Støttet beløb
5.250.632 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle 7 deltagende politikredse er fortsat med i fase 2 af projektet, og både koordinatorer og mæglere/facilitatorer har ved flere lejligheder udtrykt, at de i høj grad føler ejerskab over projektet. Som det fremgår i vores foreløbige rapport (se link under spørgsmål x), er der dog forskel på, hvor mange sager, kredsene har bidraget med til projektet, bl.a. fordi der er afsat forskellige ressourcer til konfliktråd i de forskellige kredse. Det er en udfordring vi prøver at arbejde med i fase 2.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Donationen støttede 1. fase af det igangværende Konfliktråd Impact Project. I fase 1 lykkedes det at rekruttere 7 politikredse, træne civile mæglere og politiansatte i den nye RJC-model, gennemføre en pilottest og, i nov. 2018, igangsætte lodtrækningsforsøget. Grundet organisatoriske forhold i kredsene, gik vi direkte fra pilot til tidlig igangsættelse af en ‘pragmatic effectiveness trial’. I fase 1 randomiserede vi de første 158 sager og sikrede yderligere finansiering til projektets fase 2.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det var først efter projektets opstart, at det for alvor blev klart, hvor store forskelle der var i konfliktrådets praktiske organisering og dokumentationsprocedurer på tværs af politikredsene. Det var en vigtig opdagelse både for projektet og for politiet, men det nødvendiggjorde en omfattende praksiskortlægning, der ændrede vores planlægning af lodtrækningsforsøget. Det er ikke sikkert, at vi kunne havde opdaget dette før opstarten af fase 1, men det har vi lært meget af.