Søg støtte

Søg

Selvevaluering

KvindeCafeen

Silkeborg Oasekirke

Om donationen

Silkeborg Oasekirke har et vidt forgrenet arbejde med socialt udsatte borgere og afholder blandt andet arrangementer til jul, påske og i sommerferien. De tilbyder desuden praktisk hjælp i hjemmet, økonomisk rådgivning, kontaktfamilier til flygtninge og familiehjælp til sårbare gravide. Med donationen kan Silkeborg Oasekirke og de ca. 100 frivillige fortsætte aktiviteterne og udvide med nye tilbud, hvor der bl.a. er fokus på at give kvinder konkrete redskaber til en sundere livsstil samt at give nydanske kvinder en øget sprog- og kulturforståelse. I hele projektperioden er målet, at ca. 100 kvinder deltager, hvoraf halvdelen er nydanske.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Silkeborg Oasekirke
Støttet beløb
352.468 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring tager tid, og det er pt. ikke lykkedes at finde en bæredygtig forankring af projektet. Der arbejdes ihærdigt på at finde en løsning, så der over tid vil kunne genansættes en projektleder til KvindeCaféen. Men her i efteråret må projektet køre på frivillige kræfter, hvilket skaber utryghed - dels blandt de frivillige, som kommer til at bære et større ansvar, end de har lyst til, - og dels blandt deltagerne, som ikke ved om KvindeCaféen fortsætter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Antallet af deltagere i KvindeCaféen er vokset gradvist det sidste år. Til vores sommerafslutning var vi 45 kvinder samlet til vores arrangement. Vi ser en stigende efterspørgsel efter dette fællesskab, som rummer kvinder - både danske og nydanske, fordi der ikke andre steder i området findes fællesskaber kun for kvinder. Vi oplever stor interesse for vores fokus på livsmestring og på kvinders behov for at blive set og mødt på deres behov - og med støtte og anerkendelse.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde muligvis lidt for høje ambitioner i forhold til undervisning i sund madlavning. For det første kræver sund madlavning at man har lidt overskud - både mentalt og økonomisk. Og så kræver undervisning i nye vaner et stort mentalt overskud. Når hverdagen i sig selv kan være en udfordring - med opdragelse af børn, at finde råd til det mest fornødne, og - for nogles vedkommende - at leve med frygten for en usikker fremtid, - så står sund mad ikke øverst på listen.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle