Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kvindeklub

Kirkens Korshær Sønderborg

Om donationen

Med donationen kan Kirkens Korshær Sønderborg etablere en kvindeklub for otte kvindelige brugere af varmestuen og tidligere og nuværende beboere på Herberget Alberta. Kvinderne kæmper med at finde plads på arbejdsmarkedet, med deres økonomi og flere af dem er tidligere misbrugere. Klubben skal være et socialt netværk og fællesskab, hvor kvinderne kommer på udflugter og mødes om kreativt arbejde, som afsluttes med en udstilling på Trapholt.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær Sønderborg
Støttet beløb
23.500 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har lært, at hvis vi får kvinderne væk fra ”miljøet” og skaber nogle rammer, så griber de kvinder, der har lagt deres hårde misbrug bag sig, muligheden for at få et fællesskab, Men at det kræver, at der stilles nogle rammer op, hvor de kan finde hinanden. Dette tilbyder vi ca en gang om mdr. i form af bingo, madlavning og tilbud om egenomsorg. Det kræver ligeledes, at der til tider tilbydes en pædagogisk snak og at vi har fokus på at introducere nye til kvindefællesskabet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i perioden frem til maj 23, de fleste torsdags eftermiddage, minus ferie og ved mangel på ressourcer, budt ind med kage og kaffe på kanden. Deltagertallet har været meget svingende og vi har torsdage siddet alene, når kagen først var spist. Vi har måtte sande, at det er en målgruppe der er svær at fastholde og den svingende dagsform kan gøre det svært for kvinderne at samles på et fast tidspunkt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har måtte sande, at det er en målgruppe der kan være svær at fastholde og den svingende dagsform kan gøre det svært for kvinderne at samles. Ture ud af huset, hvor vi har skulle lave Krea eller i Spa været nærmest umuligt. Hvorimod cafe ture og det at være oppe på Trapholt og se det kunstværk, de selv havde været til at lave, var stor succes. Ligesom de eftermiddage, hvor vi har kunne invitere en fodplejer, frisør eller fysioterapeut har været en kæmpe succes

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle