Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kvisten i Nordjylland

Kvisten

Om donationen

Alt for mange voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten får ikke den hjælp, som de har behov for. Mange er ofte stærkt traumatiserede og kæmper med omfattende senfølger, der gør det svært at indgå i relationer og på arbejdsmarkedet. Kvisten er en frivillig social forening, der tilbyder gratis telefonrådgivning og psykoterapeutisk behandling til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb gennem individuel behandling og behandlingsforløb i grupper. For at opruste og videreudvikle Kvistens eksisterende indsats i Region Nordjylland, går denne donation til at opskalere Kvistens tilbud om psykoterapeutiske gruppeforløb med yderligere tre grupper. Dette indebærer, at udvalgte behandlere i Nordjylland opkvalificeres i Kvistens gruppe-metode, og nye behandlere rekrutteres. Derudover er en vigtig aktivitet i projektet at skabe kendskab til Kvistens tilbud om rådgivning og behandling i Nordjylland, da emnet er tabuiseret. Synliggørelsen vil bestå af annoncering på de sociale medier, foldere og pressemeddelelser samt foredrag med Kvistens behandlere og tidligere brugere. Projektet vil kunne tilbyde behandling til 45 borgere fra Region Nordjylland.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Kvisten
Støttet beløb
987.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har givet Kvisten et godt grundlag for at videreudvikle vores aktiviteter, herunder tilbud til målgruppen, rekruttering af flere frivillige og frivilligpleje af de nuværende frivillige, alt sammen med det formål at kunne hjælpe endnu flere voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, de har været udsat for i barn- eller ungdommen. Kvisten har fortsat en blandet finansiering, der gør det muligt at fastholde psykoterapeutisk behandling og rådgivning af målgruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1) Rekruttering af 5 (+1) frivillige 2) Opkvalificering af 8 frivillige i gruppemodellen og yderligere 4 frivillige i Kvistens grupperådgivning for unge 3) Afholdelse af 9 Taskforce oplæg 4) Oprettelse af Aalborg kvindegruppe, et Aalborg kvindetræf, Thisted fællestræf, og to ungerådgivningsgrupper 5) 23 borgere i gruppeterapi. 11 unge i rådgivningsforløb, mens min. 11 personer i træf 6) Start- og slutevalueringer for gruppeterapien viser en reducering i brugernes senfølger med gnst. 26 %

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hovedsageligt har aktiviteterne været de rette til at nå vores mål. I forhold til oprettelsen af grupper har vi erfaret, at processen tager lang tid, og der er mange forudsætninger for, at det kan lade sige gøre. Derfor ændrede vi til dels aktiviteter. Vi supplerede opfyldelsen af målet ved at oprette kvindetræf og fællestræf i Region Nordjylland, da vi så et behov for denne uforpligtende indsats overfor målgruppe. En uddybende beskrivelse findes i bilaget ”Evaluering af Trygfonden Nordjylland”.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle