Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kvisten i Syddanmark

Kvisten - Terapi til ofre for seksuelle overgreb

Om donationen

Foreningen Kvisten giver gratis tilbud om terapi for mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Donationen går til en udvidelse af foreningens aktiviteter, så de også omfatter Syddanmark. Terapien varetages af Kvistens 65 frivillige terapeuter, der er uddannede psykoterapeuter eller psykologer. Blandt senfølgerne efter seksuelle overgreb kan være PTSD, depression, spiseforstyrrelser, angst, stress og social fobi, så ofrene bliver socialt isolerede og kommer til at stå uden for arbejdsmarkedet.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kvisten - Terapi til ofre for seksuelle overgreb
Støttet beløb
927.600 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er godt på vej til at lykkedes med at forankre projektet i Syddanmark. Jf. ovenstående har vi erfaret, at vi i højere grad skal rekruttere flere frivillige i området samt rette fokus på fastholdelse. Med støtte fra TrygFonden fra 01.11.2020 – 31.12.2022 til videreudvikling og forankring af Kvistens tilbud i Syddanmark, har vi pr. 01.11.2020 ansat en frivillig koordinator bosat i Syddanmark. Koordinatoren får til opgave at rette fokus på rekruttering og fastholdelse af frivillige i området.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har gjort en stor forskel for voksne mænd og kvinder i Syddanmark, der har været udsat for seksuelle overgreb. Størstedelen af projektmålene er opfyldt 100%. Projektet har overordnet resulteret i, at flere har henvendt sig og er kommet i behandling i det nye område. Delmålene omhandlende opstart af tre terapigrupper samt målgruppens størrelse er delvist opfyldt. Vi har opstartet én mandegruppe samt haft 50 senfølgeramte i behandlingsforløb i Syddanmark i projektperioden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter har i høj grad været vigtige for at opnå projektmålene. Målet for rekruttering af frivillige er opfyldt. Dog må vi erkende, at dette ikke har været nok til at imødekomme den efterspørgsel efter terapi, som projektet har medført. Samtidig har vi oplevet et større frafald blandt de frivillige, hvorfor det ikke har været muligt at nå målet om et deltagerantal på 80. Det er en værdifuld erfaring, som vi tager med os, og med fordel kan tilrettelægge den fremtidige indsats efter.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle