Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Kvisten på Sjælland

Kvisten

Om donationen

Kvisten er en landsdækkende frivilligorganisation, der arbejder for at hjælpe voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Kvisten yder gratis telefonrådgivning og psykoterapeutisk behandling. På nuværende tidspunkt har Kvisten seks behandlere med 20 borgere i igangværende behandlingsforløb i Region Sjælland, og flere borgere er på venteliste. Denne donation går til at udbrede Kvistens tilbud i regionen, så flere senfølgeramte kan få den hjælp, de har behov for. Alle Kvistens frivillige behandlere har en godkendt uddannelse som psykoterapeut eller psykolog og har erfaring med at arbejde med traumer.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Kvisten
Støttet beløb
1.096.400 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har givet Kvisten et godt grundlag for at videreudvikle vores aktiviteter, herunder tilbud til målgruppen, rekruttering af flere frivillige og frivilligpleje af de nuværende frivillige. Samtidig har vi fået større fokus på at udvikle grupper, hvor flere brugere kan få hjælp samtidig, og de får stort udbytte af at spejle sig i andre med senfølger efter seksuelle overgreb. Kvisten har fortsat en blandet finansiering, der gør det muligt at fastholde psykoterapeutisk behandling.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
1) Det er lykkedes at afholde 6 ud af målet om 10 Taskforce oplæg i Region Sjælland. 2) Det er lykkedes os at rekruttere 7 ud af målet om 10 frivillige i Region Sjælland. 3) Det er lykkedes at opstarte 1 ud af målet om 2 grupper i Region Sjælland. 4) Det er lykkedes at have 51 borgere fra Region Sjælland i behandling i Kvisten ud af målet om 50 borgere. 5) Kvistens start- og slutevalueringer viser, at brugerne har mindsket deres senfølger med gennemsnitligt 31 % (jf. bilag).

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af projektperioden har vi været udfordret af, at flere af projektets aktiviteter måtte udskydes på baggrund af Covid-19 nedlukninger. Det er desuden vores erfaring, at det tager tid at udbrede kendskab til Kvisten til nye landsdele, hvilket har været tilfældet for Region Sjælland. Vi har på baggrund af projektet opnået overvejelser og læring inden for indsatsområderne synliggørelse af Kvistens tilbud, rekruttering og opkvalificering af frivillige, hvilket beskrives i evalueringen.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle