Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Lægers kommunikation med børn

Forskning i Pædiatrisk Kommunikation

Om donationen

På medicinstudiet får de studerende undervisning i generel kommunikation med patienter, men ikke specifikt med børn som patienter. En gruppe medicinstuderende udviklede derfor i 2015 i samarbejde med Bamsehospitalet et weekend-kursus med fokus på pædiatrisk kommunikation. Her var der undervisning fra forskellige faggrupper, praktiske øvelser med børnepatienter og kommunikationsøvelser. Kurset supplerer den undervisning, de studerende får under uddannelsen, og forbereder medicinstuderende på at have børn som patienter. Kurset har været udbudt årligt siden 2015, og denne donation skal gå til afholdelse af kurset i foråret 2018.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Forskning i Pædiatrisk Kommunikation
Støttet beløb
41.760 kr., år 2017
Fokusområde
Patienten først

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kurset er blevet afhold min. 1 gang årligt som frivilligt kursus. Vi har desværre ikke nærmet os målet om, at kursets indhold får plads på medicinstudiets pensum.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke fået kurset gjort til en fast del af undervisningen på universiteterne, men vi har haft mulighed for at diskutere emnet med dekanatet fra de fire universiteter med medicinstudie.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har lavet et varieret program med skiftevis oplæg, cases med simulanter, grupopearbejde og workshop om kropssprog og stemmeføring.

Fokusområde

Patienten først

Alle skal have et trygt møde med sundhedsvæsenet. Patienten skal mødes som menneske, ikke som en sygdom, og ikke alle kommer med de samme forudsætninger. Vi vil arbejde for, at samarbejdet mellem personale og patient optimeres, så patienter og deres pårørende i højere grad høres og inddrages.
Mere om vores fokusområde Patienten først